Senea AB

Senea tecknar leveransavtal omfattande 120 000 mätpunkter med 3 nätbolag

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:13 CET

Senea AB tecknar avtal med Eskilstuna Energi & Miljö AB, Mälarenergi Elnät AB och Telge Nät AB avseende leverans av 120 000 mätpunkter från det tidigare erhållna ramavtalet med SAMS-gruppen. I avtalet ingår en funktionsgaranti innehållande tjänster som projektering, driftsättning och prestandaåtagande. Avtalet syftar också till att på ett tydligt sätt spegla den gemensamma ambitionen att bygga insamlingssystem med prestanda så nära 100% som möjligt. På detta sätt nyttjas Seneas kunnande att bygga stora system med höga prestanda och nätbolagens kompetens och lokalkännedom på det mest effektiva sättet.

”Det är fantastiskt glädjande att vi får förtroende att leverera dessa volymer till Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi Elnät och Telge Nät. Detta är den enskilt största ordern i Seneas historia. En avgörande faktor till Seneas framgång på senare tid är att Kamstrup kommit in som huvudägare med ett gediget elmätarkunnande och ett internationellt storföretags resurser. Med denna order befäster Senea/Kamstrup sin starka ställning på den svenska marknaden med mer än 70 system och 600 000 mätpunkter levererade och ytterligare 370 000 mätpunkter under leverans” säger Patrik Forsgren, VD Senea.
Leveranserna påbörjas nästa år och kommer att löpa i jämn takt t o m våren 2009.

”Vi har valt Senea som leverantör då vi ser deras lösning som den mest kompletta för oss större energibolag. Vi ser att Senea kan tillgodose vårt behov av en kostnadseffektiv lösning såväl ur ett teknik- som driftperspektiv. Som energibolag står vi inför stora investeringar i teknik och utrustning för automatisk avläsning där elmätningen står i fokus de närmaste åren. Senea, som en del av Kamstrup, ger oss en mycket stark plattform för att uppfylla de nya krav vi ser idag - och i framtiden. Vi kan med denna plattform som grund erbjuda stora mervärden till våra kunder.
Branschen har tagit ett stort steg framåt genom samarbetet i det ’Svenska Mätsamarbetet’ (SAMS). Samarbetet avser såväl teknik som funktionalitet i de system för automatisk mätaravläsning som finns på marknaden.

Inom ramen för SAMS har Mälarenergi Elnät, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät och Telge Nät valt att ytterligare fördjupa samarbetet för att åstadkomma en lösning som bäst tillgodoser våra kunders behov av service och trygghet. Genom valet av Senea som leverantör får vi tillgång till en flexibel och framtidssäkrad teknisk plattform från en av Sveriges ledande leverantörer. Med Kamstrup som huvudägare tror vi också att Senea kommer få en långsiktig stark utveckling.

Att samarbeta i upphandlings-, projekt- och driftskedet borde vara en självklarhet. Tillsammans kan vi skapa en användardriven utveckling vilket gynnar både oss och Senea.”

Mats Håkansson, Mälarenergi Elnät
Sten Pettersson, Eskilstuna Energi och Miljö
Göran Ernstson, Telge NätFör mer information kontakta:
Patrik Forsgren, Senea AB, 0708-106868
Niklas Gunnar, Mälarenergi Elnät AB, 021-395000
Torbjörn Lundgren, Telge Nät AB, 08-553 220 00
Catharina Retzman, Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB, 016-10 13 34