Senea AB

Seneas nyemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 09:00 CEST

Elmätningsföretaget Seneas nyemission blev kraftigt övertecknad och bolaget tillförs därmed drygt 12 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader i emissionens första del. I ett senare steg, som ska vara avslutat senast den 31 mars 2004, kan Senea komma att tillföras ytterligare lika mycket.

Nyemissionen tecknades till 98,3 procent av aktieägare med företräde, samtidigt som Erik Penser Fondkommission fått in intresseanmälningar motsvarande teckning av över 7 miljoner aktier utan företräde.

– Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att påskynda utvecklingen av våra produkter och system samt kvalitetssäkra dessa inför kommande leveranser till Vattenfall och andra aktörer, säger Annette Brodin Rampe, Seneas VD.

Den 11 juni beslutade riksdagen att Sveriges samtliga drygt fem miljoner elabonnemang ska avläsas minst månadsvis, senast den 1 juli 2009.

– Nu lyfter en marknad som för Seneas produkter är värd cirka sex miljarder bara i Sverige, säger Annette Brodin Rampe.

Vattenfall har valt Seneas partner Actaris som leverantör av 150 000 fjärravlästa elmätare. Orderna baserar sig på Seneas CustCom®-system och omfattar leverans och montering av ett driftklart system. Senea står för leveranser av integrerade elmätarmoduler samt infrastrukturprodukter.

O-listenoterade Senea är marknadsledande inom fjärravläsningssystem för elmätning i Norden. Hittills har sex av de åtta svenska elnätbolag som kontrakterat en fullskalig utbyggnad av fjärravlästa elmätare valt Seneas elmätarteknologi.För mer information kontakta:
Annette Brodin Rampe, VD Senea AB
Tel: 070-575 37 37
E-mail: anbr@senea.se
Se även: www.senea.com