Svensk Israel-Information

Sensationell upptäckt - dödliga bakterietoxiner kan blockeras

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 20:03 CET

Sensationell upptäckt - dödliga bakterietoxiner kan blockeras

Forskare vid Hebreiska universitetets medicinska fakultet under ledning av professor Raymond Kaempfer har funnit mekanismen bakom plötslig död genom bakterietoxiner som alstras av vissa grupper av virulenta stafylokocker och streptokocker. När dessa bakterier angriper människan, ger de upphov till en extrem immunreaktion som forskarna betecknar som en immunstorm. Den är en storleksordning större än ett normalt immunsvar och resulterar ofta i en dödlig toxisk eller septisk chock genom den häftiga immunreaktionen.

För att framkalla denna måste immunstormens superantigen först binda till ett protein på ytan av den mänskliga immuncellen som är en receptor kallad CD28. Dess roll vid en immunreaktion har varit känd länge men att den har egenskapen att kunna känna igen superantigener från bakterier kom som en fullkomlig överraskning.

Genom att utveckla lockbeten i form av korta proteinfragment kunde forskarna blockera CD28 receptorn och hindra den från att binda till superantigenerna. Med detta kunde man skydda i varje fall försöksdjur från den dödliga chocken. Lockbetena visar sig ha en förebyggande effekt och hade inga biverkningar i friska normal laboratoriedjur. Studien som publicerades on line i PLoS Biology den 13 september 2011 innebär en ny väg att bekämpa svårartade infektioner. Ur News release Hebrew University 13 september 2011.

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.