Sensebit AB

Sensebit förvärvar Sweco Trafikmätning (tidigare Vectura Trafik)

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:47 CEST

Sensebit förvärvar verksamheten Trafikmätning (tidigare Vectura Trafik) med 22 anställda från Sweco till dotterbolaget Trafikia AB. Trafikia kommer i och med förvärvet att bli den största aktören i Sverige inom området och kan erbjuda kunder helhetslösningar för insamling och analys av trafikdata.

Behovet av noggrann och uppdaterad information om läget på våra vägar växer stadigt samtidigt som kraven på kostnadseffektivitet ökar. För att tillgodose dessa behov krävs en kombination av modern teknik och hög kompetens inom både insamling och analys av trafikdata. Genom förvärvet bildar Sensebit tillsammans med dotterbolaget Trafikia en helhetsleverantör som kommer att kunna bistå både nationella och lokala myndigheter i Norden med kompletta lösningar för trafikinformation.

–  Vi ser idag att våra kunder har ett behov av mer trafikdata och ökat stöd i arbetet kring analys av informationen. I och med förvärvet kan vi erbjuda myndigheter i Norden en kombination av den högsta kompetensen inom området med nästa generations system för insamling av data säger Fredrik Zettergren, VD på Sensebit AB.

–  Jag är mycket glad att vi kunnat genomföra affären med Sensebit. Det är en vinnande lösning för alla parter - Sweco renodlar sin konsultverksamhet och Trafikia blir en komplett leverantör vilket i sin tur gynnar kunderna säger Mats Hermansson, VD för Swecos verksamhet inom transport-, trafik- och infrastrukturplanering.

Trafikia blir den största aktören inom trafikinformation i Sverige med 440 års samlad erfarenhet inom området och kontor på sju orter i Sverige. Genom lokalkontoren kan Trafikia erbjuda kommuner en lokal service på hög nivå samtidigt som nationella myndigheter erbjuds en verksamhet som täcker hela landet.

–  Vi tycker det är en mycket bra lösning där vi kan utveckla trafikmätningsverksamheten och bli en komplett leverantör inom området. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar utifrån deras behov kombinerat med hög kompetens inom analys och rådgivning, säger Mats Hagström, VD på Trafikia. 


För mer information: 

Fredrik Zettergren – VD Sensebit AB, +46 70-55 29 607

Mats Hagström – VD Trafikia AB, +46 70-606 31 60

Mats Hermansson – VD Sweco TransportSystem AB, +46 734-12 65 65


Om Trafikia

Trafikia AB är Sveriges största aktör inom trafikinformation. Genom att kombinera skräddarsydda mätmetoder med hög kompetens och lång erfarenhet erbjuds nationella och lokala myndigheter stöd i hela processen för att förstå trafiken. Företaget har lokalkontor på sju orter i Sverige, från Luleå i norr till Hässleholm i söder.

Webbplats: http://www.trafikia.se

Om Sensebit

Sensebit AB utvecklar och marknadsför produkter inom området trådlösa sensornätverk med fokus på trafikinformation. Genom utveckling av nästa generations system för trafikmätning kan företaget hjälpa nationella och lokala trafikmyndigheter att få en detaljerad bild av trafikläget utan höga kostnader och störningar i trafikmiljön. Sensebits system har på kort tid fått stor uppmärksamhet inom branschen och finns idag installerade i sju länder.

Webbplats: http://www.sensebit.se

Om Sweco

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Webbplats: http://www.sweco.se