Sensidose AB

Sensidose ingår avtal med Desitin Arzneimittel GmbH för försäljning och marknadsföring av Flexilev Tyskland

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2019 12:57 CEST

Sensidose AB (”Bolaget”) har ingått ett serviceavtal med Desitin Arzneimittel GmbH (”Desitin”) för försäljning och marknadsföring av Flexilev (under varunamnet Suades) i Tyskland. Sensidose och Desitin kommer att dela på intäkterna från försäljningen. Lansering planeras i januari 2020.

Dr. Jack Spira, VD Sensidose, kommenterar: "Vi är glada över att ha slutit detta avtal som är av stor vikt för vår pågående internationella expansion. Vi är övertygade om att Desitin, med sin starka position och erfarenhet av försäljning av läkemedel inom Neurologin, är den perfekta partnern för försäljning och marknadsföring av Flexilev / Suades i Tyskland."

Dr. Martin Zentgraf, VD Desitin, kommenterar: "Vi är mycket entusiastiska att ta Suades till den tyska marknaden. Suades representerar en unik kommersiell möjlighet för vårt bolag, passar väl in i vår profil och kunnande och vi förväntar oss att det kommer att bli en viktig produkt för vårt bolag i många år framöver."

Flexilev/Suades är ett behandlingsystem för individanpassad dosering vid Parkinsons sjukdom.Systemet består av “mikro”-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. Korrekt och önskad dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter som dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat, ”MyFID®”. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda.

Dosautomaten är CE märkt och bolagets första produkt, Flexilev®, för behandling av Parkinsons sjukdom, är godkänd i tretton europeiska länder. Sedan mitten av 2017 marknadsför Sensidose systemet i Sverige, Danmark och Norge.

Om Sensidose.

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se +46 (0)7022 50 62 72

Om Desitin

Desitin Arzneimittel GmbH är aktiva i Tyskland, Schweiz, Skandinavien och Östeuropa. Desitin producerar och marknadsför läkemedel för behandling speciellt av sjukdomar i centrala nervsystemet, ett av Desitins huvudsakliga verksamhetsområden. Företaget erbjuder ett stort antal etablerade och innovativa produkter, särskilt inom kärnindikationer epilepsi och Parkinsons syndrom. Desitin har ett nära samarbete med behandlande läkare och centra och erbjuder utbildning och vetenskaplig information och arbetar för en konstruktiv dialog mellan patienter, läkare och myndigheter för att få en gemensam förståelse för de speciella behoven inom kroniska CNS-sjukdomar.