Sensys Traffic AB

Sensys ackrediterat av SWEDAC

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 16:44 CEST

SENSYS Traffic AB (publ) har erhållit ackreditering som kontrollorgan för verifiering av radarsensorer.

Ackrediteringen från SWEDAC innebär att Sensys nu kan verifiera mätnoggrannheten i radarsensorna som ingår i Sensys system för hastighets- och rödljusövervakning men även för kunder som kräver en certifierad verifiering.

”I och med detta behöver vi inte längre skicka radarsensorerna till tredje part för verifiering såsom vi har fått göra hittills. I förlängningen innebär detta att vi kan ge framförallt våra utländska kunder bättre och snabbare service framöver, vilket stärker vårt eftermarknadserbjudande”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Verifiering av radarsensorerna är avgörande för att säkerställa den legala säkerheten i trafiksäkerhetssystemen. Detta sker vanligen före leverans och därefter årsvis, eller vartannat år, beroende på marknadens lokala krav.

För mer information:
Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.