Sensys Traffic AB

Sensys trafikövervakningssystem har godkänts enligt OIML R91

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:39 CEST

Som ett led i Sensys Traffic ABs marknadsexpansion i Europa har bolaget fått sitt radarbaserade trafikövervakningssystem certifierad enligt den internationella standarden OIML R91 av institutet METAS i Schweiz. Certifiering enligt OIML krävs i ett flertal länder utöver Schweiz, framförallt i Europa.

Sensys har hittills varit mest framgångsrik på nya marknader såsom Norden och Mellanöstern, men tar härmed ett avgörande steg mot ett intåg på de etablerade marknaderna i Europa. För att hastighets- och rödljusövervakningssystem skall vara effektiva verktyg för ökad trafiksäkerhet är det väsentligt att de har den höga legala säkerhet och noggrannhet som Sensys teknologi erbjuder.

"Vi har med OIML-godkännandet fått vår unika teknologi med målföljande radar godkänd för de mer traditionella marknaderna i Europa och kan nu delta i upphandlingar i ett flertal europeiska länder. För kunderna i Europa innebär det att Sensys teknologi med marknadens högsta legala säkerhet och kostnadseffektivitet blir tillgänglig även för dem. Det är viktigt, inte bara för oss, utan också för trafiksäkerhetsarbetet i Europa." säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Sensys har tidigare i år fått ordrar från Saudiarabien, Dubai och Sverige, och deltar i ytterligare ett antal stora upphandlingar.

För mer information:
Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se
www.sensystraffic.se