Sentient Sweden

Sentients Driver Torque Principle i serieproduktion

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 07:32 CET

Göteborgsbaserade Sentients egenutvecklade mjukvara för styrningsreglering har introducerats i tunga fordon. Mjukvaran, som byggs in i fordonens styrsystem, ger en störningsfri och säkrare körning och minskar risken för förslitningsskador. Förare som provat den nya styrningen är mycket nöjda.

”Att styrsystemen nu kommer i fokus innebär också att förarnas arbetsmiljö och deras upplevelse av att köra dessa tunga fordon uppmärksammas allt mer. Det är också en av våra utgångspunkter; en mer behaglig körning blir också säkrare, både för dem själva och för andra trafikanter”, säger Jochen Pohl, grundare och teknisk specialist på Sentient.

Sentient utvecklar mjukvara för styrsystem och äger patent baserat på Driver Torque Principle, som handlar om att underlätta själva styrningen av fordonet. Mjukvaran bidrar exempelvis till en god riktningsstabilitet och hindrar störningar från vägbanan att fortplantas upp i ratten. Patentet är också en bas för utveckling av nya funktioner för aktiv säkerhet.

“Vi är förstås väldigt glada att vår mjukvara nu kommer i serieproduktion hos en av världens ledande lastbilstillverkare. Dessutom är det vår bedömning att tredjepartslösningar, som vår mjukvara, i längden kommer att vara de mest kostnadseffektiva för såväl utveckling som underhåll. Vi räknar med att fler fordonstillverkare kommer att introducera vår patenterade teknik”, säger Jochen Pohl.


Göteborg 2013-02-28

För mer information, kontakta Per Adolfsson, verksamhetsledare på Sentient Sweden, telefon 031-309 72 00, eller via www.sentientplus.com.


Sentient är ett Göteborgsbaserat företag som ägs och drivs kooperativt och som utvecklar mjukvaruprodukter inom aktiv säkerhet för fordon. Mjukvaran levereras ofta i kombination med tjänster inom allt från demonstration till integration och underhåll.

Vår vision är att rädda liv genom att utveckla teknik som hjälper förare att hantera farliga situationer och att undvika olyckor. Samtidigt bidrar tekniken till en bättre och bekvämare körning. Sentients patenterade lösningar och mjukvara används i fordonens styrningsreglering.