Senzime AB

Senzime genomför nyemission om 12,1 MSEK

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 11:01 CEST

Uppsala, 15 april 2013. Styrelsen i Senzime AB (publ) har beslutat att föreslå en nyemission om 12,1 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsförslaget kommer att behandlas vid årsstämman som äger rum den 15 maj 2013. Nyemissionen genomförs i huvudsak för att kapitalisera Senzime inför bolagets fortsatta kliniska dokumentation för att därefter kunna attrahera en lämplig partner för utlicensiering och kommersialisering samt för att utveckla nästa generation instrument för processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel. Vidare önskar styrelsen sprida ägandet och skapa förutsättningar för bättre likviditet i handeln med Senzimes aktie. Ägare med drygt 50 procent av bolagets röster och kapital har uttryckt sin avsikt att delta i emissionen.


Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Många moderna läkemedel tillverkas i levande celler som hämtar sin näring i en glukoslösning. För att säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen bör glukosnivån mätas kontinuerligt. SENZ-100 är ett analysinstrument som löser denna uppgift. Senzimes partner, marknadsledande Applikon, har påbörjat den globala lanseringen av instrumentet. Kontinuerlig glukosmätning kan även användas inom sjukvården för att öka överlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp och förbättra dialysvården. För dessa ändamål utvecklar bolaget instrumentet SENZ-200. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget.

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)708 16 39 12