Senzime AB

Senzime presenterar positiva data från klinisk studie av CliniSenz

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:30 CEST

Uppsala, 12 maj 2014. Senzime AB (publ) meddelar idag att resultaten från en klinisk studie av bolagets instrument för automatisk och kontinuerlig monitorering av blodsockernivåer ­– CliniSenzTM – bekräftar möjligheten att identifiera svängningar som inte skulle upptäckts med befintliga mätmetoder. Detta kan bland annat bidra till ökad överlevnad i samband med komplicerade kirurgiska ingrepp.

Studien har utförts vid Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och omfattar ett 40-tal individer (frivilliga samt patienter). Resultaten påvisar en hög mätprecision samt möjligheten till längre mätperioder med CliniSenzTM än med de testmetoder som idag används på sjukhuset.

”Att tidigt identifiera svängningar i blodsockernivån är viktigt inom intensivvård, men kan även vara av stor betydelse inom andra vårdgrenar”, säger Per-Olof Joachimsson, medicinskt ledningsansvarig för Thoraxkirurgi och -anestesi, Uppsala Akademiska Sjukhus.

Ett annat potentiellt användningsområde är monitorering av blodsockernivåer utanför sjukhusmiljön, för att bland annat påvisa effekten av födointag och fysisk träning hos diabetiker och överviktiga.

”Den kliniska studien av CliniSenzTM bekräftar instrumentets tillförlitlighet och användarvänlighet. Behovet av att kontinuerligt följa blodsockernivån är stort, såväl inom sjukvården som för att öka medvetenheten hos till exempel diabetiker och överviktiga om hur fysisk aktivitet och födointag kan påverka deras hälsa. Senzime arbetar nu vidare för att finna en bra industriell partner som tillsammans med oss kan utveckla CliniSenzTM vidare men vi fortsätter också utvecklingen i egen regi för specifika nischapplikationer”, säger Lena Söderström, VD för Senzime AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: 0708-16 39 12, e-post:
lena.soderstrom@senzime.com

 


 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör. Utrustningen möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat glukos (socker), i biologiska vätskor. Många moderna läkemedel tillverkas av levande celler som hämtar sin näring ur en glukoslösning. Glukosnivån bör mätas kontinuerligt för att säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen och BioSenzTMär ett analysinstrument som löser denna uppgift. Instrumentet lanseras globalt av Applikon, Senzimes marknadsledande partner. Kontinuerlig glukosmätning behövs även inom sjukvården för att öka  patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp samt för att förbättra dialysvården. För dessa ändamål utvecklar bolaget instrumentet CliniSenzTM. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. 

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)708 16 39 12


Bifogade filer

PDF-dokument