Senzime AB

Senzimes företrädesemission tecknad till 200 procent

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 08:32 CEST

Uppsala, 14 juni 2013. Intresset för Senzimes nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare var mycket stort och tecknades till 200 procent. Av emissionsbeloppet tecknades 99,1 procent med stöd av teckningsrätter och 0,9 procent utan stöd av teckningsrätter. Intresset för emissionen var således stort från såväl befintliga som nya aktieägare. Emissionen tillför bolaget ca 12,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Det är glädjande att konstatera att intresset och förtroendet för Senzime är stort. Vi säkrar genom emissionen både vår fortsatta globala satsning på instrumentleveranser till läkemedelsbolag och våra patientförsök kring blodsockermätning inom sjukvården", säger Lena Söderström, VD för Senzime.

Emissionen medför att antalet aktier i Senzime utökas med 2 204 449 stycken och att bolagets aktiekapital ökas med 5 511 122,50 SEK. Efter nyemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 27 555 615 SEK, fördelat på 11 022 246 stycken aktier. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 14 juni 2013.

Avanza Bank Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör. Utrustningen möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat glukos (socker), i biologiska vätskor. Många moderna läkemedel tillverkas av levande celler som hämtar sin näring ur en glukoslösning. Glukosnivån bör mätas kontinuerligt för att säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen och BioSenz är ett analysinstrument som löser denna uppgift. Instrumentet lanseras globalt av Applikon, Senzimes marknadsledande partner. Kontinuerlig glukosmätning behövs även inom sjukvården för att öka  patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp samt för att förbättra dialysvården. För dessa ändamål utvecklar bolaget instrumentet CliniSenz. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. 

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)708 16 39 12