Blås och Knåda

Separatutställning: Eva Zethraeus Colour Fields - Färgfält

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:17 CEST

blås&knåda
22 oktober – 20 november 2005

blås&knåda hälsar Eva Zethraeus varmt välkommen till galleriet i oktober-november!

Under Evas arbetsvistelser i Japan påverkades och förändrades hennes syn på landskap och miljöer dramatiskt och befriande. Den japanska kulturen, så vitt skild från den nord- och sydeuropeiska hon växt upp i, gjorde hennes sinnen uppmärksamma på den kraftfulla energi som finns i den japanska eftertänksamt skapade trädgården. Stort och smått, förtätat och tomhet, ljus, halvdagrar och färgkaskader interfolierar människan i ett livsgivande samspel.

Sedan dess har hon arbetat med en serie landskap i porslin. Ljus porslinslera ger henne möjligheten att tänja på gränserna mellan litet och stort. Med linje, form och rörelsen har hon sökt, undersökt och gestaltat den energi som finns i landskapets växlingar - i den lilla trädgården eller i det större böljande landskapet som fortsätter bakom horisonten. Och det svåråtkomliga, hemlighetsfulla landskapet under vattenytan.


Välkommen att träffa Eva Zethraeus
fredagen den 21 oktober
Vernissage äger rum lördag 22 oktober kl. 11-16

För mer information
Tfn 08 - 442 02 56 eller 642 77 67
boel.henrikson@blasknada.com
Pressbilder och CV finns på www.blasknada.com

Hjärtligt välkommen!

Boel Widell Henrikson, intendent
blås&knåda, Hornsgatan 26, 118 20 Stockholm