Örnsköldsviks kommun

Separerade trafikslag ska öka trafiksäkerheten vid Sundskolan och Sunnanängs förskola

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:07 CEST

Trafiksäkerheten på Sundskolan och Sunnanängs förskola i Örnsköldsvik ska förbättras. Kommunens trafik- och parkavdelning driver ett pilotprojekt som syftar till att separera gående och cyklister från biltrafik och transporter. Förbättringar ska även göras vad gäller trafiksituationen längs vägen (Vetevägen) som löper utanför skolan samt på parkeringen och inom skolområdet.

Under sommaren byggs en hämta/lämna-yta vid Sundskolans västra gavel. Det blir också en ny infartsväg till personalparkering och varuintag samt cykelparkeringar. Arbetet planeras att vara färdigt till höstterminens skolstart. Det kommer inte vara tillåtet att parkera på hämta/lämna-ytan. De som behöver parkera vid skolan hänvisas till markerade p-platser på en ny besöksparkering.

– Sundskolan och Sunnanängs förskola blir de första skolorna i kommunen med den här lösningen. Vår förhoppning är att fler föräldrar som idag inte törs släppa sina barn på egen hand till skolan, kommer att låta sina barn gå och cykla till skolan när trafiksituationen förbättras. Vi ska först utvärdera det här projektet och sedan fundera hur vi kan gå vidare med liknande åtgärder på fler skolor, säger projektledare Marianne Olofsson.

En del av trafiksäkerhetsprojektet genomfördes redan hösten 2015. Då byggdes avsmalningar på körbanan vid ett antal övergångsställen på Vetevägen. Avsmalningarna ska ge oskyddade trafikanter kortare sträcka att korsa vägen, vilket också får bilisterna att sänka farten.

– Vi har haft dialog med skolans elevråd och de var väldigt positiva till åtgärderna vid övergångsställena, då de tycker att bilarna kör saktare nu och stannar och släpper fram de gående. Vi hoppas på att de åtgärder vi genomför nu även ska få liknande effekt, säger Marianne Olofsson.


Ytterligare information
Marianne Olofsson, utredningsingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen, 0660 - 886 95.

 Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.