Innovationsbron

Unga svenska telekomföretag gör succé i Sydostasien med hjälp av Innovationsbron och Exportrådet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 14:22 CEST

Genom uppbackning från Innovationsbron, Exportrådet och Sweden Mobile Association fick elva svenska företag full tillgång till den Sydostasiatiska telekommarknaden i tre dagar under ASEAN Mobile Innovation Tour. Resultatet blev kunder, partners, finansiärer och en rivstart med tidig internationell expansion till en av världens snabbast växande regioner.

Inom ramen för ASEAN Mobile Innovation Tour fick unga innovativa svenska telekomföretag tävla om deltagande på en tredagars resa till Kuala Lumpur och Singapore. Elva företag blev utvalda där företaget Mozoomi gavs hederspriset. De övriga vinnarna var Inquso, Qubulus, Visiarc, AmanziTel, Mosync, ITM Mobile, TheSpecTool, Widespace, Screen Interaction och Ironroad.

Touren, som ägde rum 21-23 september, innehöll säljmöten hos mobiloperatörer som Axiata, DiGi och SingTel med flera hundra miljoner kunder. Dessutom fick Touren stort utrymme på mässan SingTel Accelerate och stöd från de svenska ambassaderna i båda länderna. Allt arrangerat av Exportrådet i regionen. Därmed gavs bolagen direkt tillgång till kunder på beslutsfattande nivå, partners, nätverkande med många olika typer av aktörer i regionen och dessutom tillgång till kapitalstarka finansiärer, inklusive SingTels nystartade fond på 1.2 miljarder kronor.

”Resan var föredömlig på alla sätt. Exportrådets och ambassadernas personal, tillsammans med Innovationsbron, var duktiga på att förklara marknaderna och öppnade flera konversationer som hade varit omöjliga utan deras stöd. Vi fick direktkontakt med beslutsfattare på ett fantastiskt sätt. För Qubulus innebär det bland annat direkta affärsförslag om samarbete och finansiering”, säger Ants Maran, vd för Qubulus, som Innovationsbron har investerat i.

Fredrik Weisner, Innovationsbron, som ledde delegationen säger: ”Vi på Innovationsbron valde att göra den här satsningen för att stödja de bolag vi investerat i samtidigt som vi drog nytta av den branschexpertis som finns i både vår och Exportrådets organisation. Vi visste att vi skulle komma ner med innovativa bolag och duktiga personer men att vi skulle få den graden av respons var överväldigande. Jag är glad att kunna konstatera att vi som statligt bolag och Sveriges största såddfinansiär har ett unikt erbjudande till företag som söker intelligent kapital”.

Mer information om Touren och framtida aktiviteter inom telekomsektorn finns på Innovationsbrons blogg aseanmobiletour.com.


För frågor vänligen kontakta:
Fredrik Weisner, Innovationsbron, tel: 072-233 99 08
Carl Malmqvist, Exportrådet ASEAN, tel: 0060-1-220 025 32
Tomas Bennich, Sweden Mobile Association, tel: 070-916 06 76
Ants Maran, Qubulus, tel: 0738-38 68 26

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Innovationsbron är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas.

Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se