Nordnet Sverige

September: Stabil aktivitet bland spararna

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 13:24 CEST

September var en av årets hittills bästa börsmånader och aktiviteten ökade något jämfört med föregående månad. Totalt gjordes drygt 1,3 miljoner avslut, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med augusti.

I september gjordes 1 343 596 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 61 073 avslut per börsdag.

Förändring         Förändring
Sept. 2010    Sept. 2009    ett år    Augusti 2010    en månad
Sverige    742 812    705 578    5,3%    670 073    10,9%
Norge    217 102    318 272    -31,8%    211 467    2,7%
Danmark    150 736    181 916    -17,1%    162 223    -7,1%
Finland    179 177    243 578    -26,4%    185 129    -3,2%
Tyskland    53 727    79 572    -32,5%    57 197    -6,1%
Luxemburg    42    9 561    -99,6%    287    -85,4%
Totalt    1 343 596    1 538 477    -12,7%    1 286 376    4,4%
Snitt per börsdag    61 073    69 931    -12,7%    58 472    4,4%
Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under september månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna.

- September har varit en bra börsmånad, och aktiviteten har ökat något jämfört augusti. Nordnets position på de nordiska börserna har samtidigt stärkts, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

Mäklare    Marknadsandel
1. SEB    8,6%
2. Nordnet    7,4%
3. Citadel Securities    5,6%
4. Credit Suisse    5,6%
5. Avanza    4,6%
Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.seNordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.