Stockholms Läns Landsting

Septemberbokslut för SLL: Resultatprognos 476 miljoner kronor (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:36 CEST

Återhållsamhet och kostnadsbesparingar inom hela landstingsorganisationen ger ett positivt ackumulerat resultat för september på 1 290 miljoner kronor. Prognosen för den samlade verksamhetens helårsresultat är 476 miljoner kronor. Det är något lägre än förra månadens prognos men 415 miljoner kronor bättre än budget. En förbättring som främst beror på lägre kostnader än budgeterat.

Det är utebliven fastighetsförsäljning och därmed utebliven reavinst inom SL respektive Landstingsfastigheter som står för nedjusteringen av prognosen. Övriga verksamhetsområden rapporterar en förbättrad resultatprognos jämfört med förra månaden. Sammantaget blir nedjusteringen av helårsprognosen – 8 miljoner kronor.
Resultatet för den samlade sjukvården januari – september är 1 002 miljoner kronor. Det är 812 miljoner kronor bättre än budgeterat. Enligt september månads prognos kommer sjukvårdsverksamheten att visa ett positivt resultat på 447 miljoner kronor vid utgången av 2004. Det är en förbättring med 76 miljoner kronor jämfört med prognosen från föregående månad.

SL:s resultat för perioden är 142 miljoner kronor. Som nämnts ovan är dock prognosen för helårsresultatet nedjusterad och indikerar nu ett helårsresultat på 129 miljoner kronor.

Ökningen av verksamhetens bruttokostnader (kostnader inklusive avskrivningar) hittills i år är 1,3 procent jämfört med 2003. Prognosen för helåret pekar på en bruttokostnadsökning med 2,4 procent. Det innebär totalt 596 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat.

Länk till månadsbokslutet: http://www.sll.se/docs/w_LKE/manbok/2004/410-1918.pdf