Stockholms stad

Ser du vad jag säger?

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:46 CET

Välkommen till kommunikations- och teckenspråksmässa

Vi på Hörselhabiliteringen bjuder in till en mässa om kommunikation och teckenspråk måndagen den 13 november kl. 13-20 på Karolinska universitetssjukhuset, Eugeniahemmet i Solna. Mässan är unik och visar att kommunikation är allas angelägenhet vare sig vi är hörande eller inte. Det är bra och fungerande kommunikation som är vårt huvuduppdrag och med mässan vänder vi oss till föräldrar, barn, ungdomar och andra intresserade. Fri entré.

Mässan erbjuder kunskaper och upplevelser kring bl.a:

- Så arbetar vi med kommunikation.
- Här får du veta hur vi arbetar med tvåspråkighet.
- Hur ser små barns teckenspråksutveckling ut?
- Hur möter vi barns livsfrågor? Kyrkan berättar.
- Litteratur om funktionsnedsättningar för stora och små.
- Kontakt med andra på något vis. Genom trolleri?
- Här får du se goda exempel på hur leken utvecklar språket.
- Hur kommunicerar vi med varandra? Lär dig mer om Alternativ kommunikation.
- AVT, ett arbetssätt där barn lär sig förstå tal genom sin hörsel.
- Kommunikationscafé.
- Språklig kompetens, vad är det?
- Jag blir som jag bemöts. Lär dig mer om stigmatisering.
- Kom och prova på hörselteknik i ”autentiska” miljöer.
- Gör dig förstådd med händerna, liten teckenspråkskurs.
- Kom och möt en kommunikativ kultur.
- Linedance, kom och prova en dans för alla, stora som små.
- Möt skolor som arbetar med tvåspråkighet och andra kommunikationsprojekt.

Medverkande:
Personal från Hörselhabilitering Barn och Ungdom på Karolinska universitetssjukhuset, Södertörns folkhögskola, Västanviks folkhögskola, Specialförskolan Gröndal, Specialförskolan Vårängen, Hörsel- och dövförskoleverksamheten i Stockholms stad, intresseorganisationer, Tyst teater, trollkonstnär, Lingvistiska institutionen, Tolkcentralen, Svenska Kyrkan, Specialskolemyndigheten, Ellas förlag, Specialpedagogiska institutet, Manillaskolan, Alvikskolan, Nya Broskolan, SPM m.fl.

För mer information kontakta:

Kurator Pia Berkman eller enhetschef Gunilla Gårdstedt, Hörselhabiliteringen Barn och Ungdom, Karolinska Universitetssjukhuset, tfn08-585 870 15, pia.berkman@karolinska.se

Hörselvårdskonsulent Marie Stighammar-Borg, Hörsel och döv förskole- verksamheten Stockholms stad, tfn 08-508 08 151, marie.stighammar-borg@kungsholmen.stockholm.se