Serendipity Challenge

Serendipity Innovations välkomnar Sveriges nya forskningsinstitut inom Life Science - SP Process Development

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:02 CET

Den fjärde februari, nästan på årsdagen av AstraZenecas nedläggning av bolagets forskning- och utvecklingsverksamhet i Södertälje, slog SP Process Development upp dörrarna i de nygamla lokalerna. Målet med det nya institutet är att stärka den svenska innovations- och kompetensinfrastrukturen samt att bli en brygga mellan akademi och näringsliv.

Genom att hjälpa akademiska och industriella aktörer i arbetet med att kommersialisera nya produkter och utveckla tillverkningsprocesser, ska SP Process Development bidra till att lösa de komplexa samhällsproblem som Sverige står inför inom miljö, hälsa och energi. Det nya institutets främsta verksamhetsområde kommer att vara life science men kompetensen kommer också att appliceras inom andra fält som exempelvis fordons- och energiindustrin. Institutet kommer även att stödja svenska industrier i deras omställningsarbete för att möta kraven på mer konkurrenskraftiga utvecklings- och produktionsprocesser.

Från idé till verklighet

När SP Process Developments verksamhet i Södertälje officiellt startade i början av februari hade bolaget 30 anställda. Det har tagit mindre än ett år för det nya institutet att göra resan från idé till verklighet. SP Process Development är en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som varit initiativtagare till projektet och tillsammans med tidigare AstraZeneca-anställda arbetat ihärdigt för att realisera det nya institutet. Med ett starkt stöd från regeringen och AstraZeneca har det nya institutet knutit till sig världsledande kompetenser och unik teknologi, en slagkraftig kombination som skapar förutsättningar för nya konkurrenskraftiga innovationer inom svensk akademi och näringsliv.

– Under uppbyggnaden av SP Process Development så har det varit mycket fascinerande att se hur de grundläggande kompetenserna, som är generiska, kan appliceras på kemiska, biokemiska och formuleringsprocesser för en rad olika branscher. Det har varit en mycket stimulerande och rolig resa att identifiera alla nya möjligheter och se hur vi kan göra skillnad för forskning och för företag i Sverige, säger Magnus Larsson som är forskningschef på det nya institutet.

Stora möjligheter för nya aktörer

Serendipity Innovations har varit med under uppbyggnaden av SP Process Development och agerat som projektledare samt rådgivare. Christine Svärd, Division Manager på Serendipity Innovations har haft en central roll under hela resan.

– Vi kom in i projektet i slutet av februari förra året i samband med att SP hade samlat intressenter från näringsliv, forskarvärlden och politiker för att diskutera kring möjligheterna att bygga en nationell innovationsinfrastruktur baserad på de resurser som friställts av AstraZeneca. I och med nedläggningen öppnades plötsligt möjligheten för nya aktörer att få tillgång till världsledande kompetens och högkvalitativ utrustning. Genom SP Process Development tillgängliggör vi denna kunskap för att öka sannolikheten för akademiska och industriella projekt att gå från idé till marknad.

För mer information kontakta:

Daniel Katzenellenbogen, Serendipity Innovations, + 46 70 290 64 30

SP Process Development bedriver forskning och innovationsprojekt inom hållbar processutveckling för många branscher där kemiska, biokemiska och farmaceutiska processer är gemensamma nämnare. Institutet kommer att arbeta i samverkan med akademi och näringsliv där SP Process Development tillhandahåller en nationell FoI-struktur vad gäller kompetens och experimentella möjligheter för ny kunskap såväl som att hjälpa akademiska och industriella aktörer att verifiera koncept och utveckla tillverkningsprocesser.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation med cirka 1 200 medarbetare. SP skapar värde i samverkan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Serendipity Innovations skapar och utvecklar innovativa företag som grundar sig i akademisk forskning och kunskapsintensiva miljöer. Sedan 2004 har Serendipity startat och drivit fler än 15 teknikbolag inom bland annat, clean-tech, life science, materialteknik, it och medicinteknik. Bolaget tillhandahåller även konsulttjänster inom innovation riktade till företag, institut, universitet och forskare.