Stockholms stad

Sergels torg rustas upp!

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 10:30 CEST

Nu startar första etappen.

Renoveringen innebär att Spårväg City i framtiden kan förlängas till T-centralen från Hamngatan via Klarabergsgatan.

Den första etappen omfattar en mindre sträcka från Sveavägen via det så kallade Soltorget och en kortare del av Klarabergsgatan.

Arbetet som startar v 34 (20-24/8) genomförs i olika etapper och kommer att hålla på i flera år.

Det kommer att bli begränsad framkomlighet i området, men kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter prioriteras. Därför byggs också en tillfällig gångbro längs Sergels torg för att underlätta passage genom området.

Samtidigt med att bygget av gångbron startar flyttas soffor, belysningsstolpar, reklamanordningar m m.

Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, som till stora delar byggdes på 60- och 70-talen. Konstruktionerna består av många separata betongskivor i varierande storlek, vilka är i behov av renovering. På sträckan Klarabergsgatan – Sergels torg – Hamngatan har tätskikten idag uppnått sin tekniska livslängd. Även fogarna mellan ett flertal av betongskivorna är skadade. Konsekvensen är att vatten läcker in i underliggande butiker där nu löpande åtgärder sker för att skydda installationer och egendom. Detta är ett växande problem idag och Sergels Torgs tätskikt behöver bytas oavsett om Spårväg City byggs eller ej.

Kontaktperson
Mats Freij
08-508 261 60
mats.freij@stockholm.se

Mer information
Lena Sandelin, projektledare
08–508 260 65