HiQ International AB

Serie I av HiQs optionsprogram för anställda

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 10:36 CEST

Serie I (Optionsrätter 2004/2006) av HiQs optionsprogram för anställda, som beslutades av bolagsstämman den 29 april 2004, är genomfört. I enlighet med regler för vidareförsäljning har totalt 561 400 optioner tilldelats. Varje option berättigar till teckning av 1 st aktie. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 – 31 maj 2006, till kursen 16,20 kr.

Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående optionsprogram är utspädningseffekten 2,8 procent.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, ekonomichef HiQ, tel: 08-588 90 000
Anna Jennehov, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 049, 0704-200 049


HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se