Kulturrådet

Serier, gatuvåld och musikdialog

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:14 CEST

Kulturrådet har nu beslutat att fördela 8,5 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till landets regionala museer. Det är 35 utvecklingsprojekt som får bidrag och de spänner över nästan alla konstområden och sker ofta i samarbete mellan institutioner. Sveriges länsmuseer får till exempel utvecklingsbidrag för att i samband med en TV-produktion om Sveriges historia spegla platser, händelser och berättelser från samma tid.

Det är en stor bredd på de projekt som får bidrag. Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn ska till exempel utforska den samtida seriekonsten, Länsmuseet i Halmstad ska genomföra ett projekt om det oprovocerade gatuvåldet och Sörmlands museum och Kalmar läns museum ska tillsammans med bland annat Jamtli i Östersund stimulera äldre medborgares egna minnen med hjälp av kulturarvet.

En hel del projekt spänner också över flera konstområden, Västernorrlands museum driver till exempel projektet "Mobil musikdialog" som involverar barn och unga i ett projekt om ljud, musik och konst och Jönköpings länsmuseum ska tillsammans med Smålands Musik och Teater arbeta för att inkludera invånarna i projektet 100% Jönköping.

Syftet med utvecklingsbidraget är att nå nya publikgrupper och granska museernas samlingar. I år har Kulturrådet prioriterat projekt som prövar nya former för samverkan, har en inriktning på internationell verksamhet och som ger konsten möjlighet att utvecklas och förnyas.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se