Norrbottens läns landsting

Seriös beräkning inför BB-öppning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 17:01 CET

BB-föreningen i Kiruna ifrågasätter den ekonomiska kalkyl som gjorts inför återöppningen av BB.

Våra beräkningar bygger på de befintliga avtal som landstinget har med företag som hyr ut sjukvårdspersonal, vi kan inte tillämpa några andra priser, säger Hans Rönnkvist divisionschef Opererande specialiteter.

Den enda förändringen i bemanning jämfört med innan BB i Kiruna stängdes 2001 är en utökning med en barnmorsketjänst. Man föreslår också att en beredskapstjänstgöring jourtid för barnmorskor formaliseras.

Att det blir betydligt dyrare att driva Kiruna BB idag jämfört med innan det lades ned beror nästan uteslutande på ökade kostnader för inhyrd personal. Det kostar helt enkelt mera att hyra in personal idag än för tre år sedan, förklarar Hans Rönnkvist.

Kostnaden för barnläkare utgår också ifrån redan befintliga avtal. Man kan inte heller säga som BB-föreningen att "barnläkare redan finns". Det måste till en helt annan kompetens för att sköta nyföddhetsvården. Dessutom ska verksamheten bedrivas dygnet runt, veckans alla dagar.

Barnläkarberedskapen i Kiruna måste ligga på en nivå som kan försvaras jämfört med Gällivare och Sunderbyn, menar Per Fahlesson länschef för barnsjukvården.
Seriös beräkning

När BB i Kiruna fördes över till Gällivare omfördelades 400 000 kr, även ambulanssjukvården fick 200 000 kr för ökade kostnader. Dessa medel återförs nu till Kiruna.

Att verksamheten minskar i Gällivare innebär inte med automatik att kostnaderna kan reduceras lika mycket. En dygnetruntverksamhet som BB/förlossning måste ha en viss miniminivå oavsett antalet förlossningar, säger Hans Rönnkvist.

Vi har gjort en seriös beräkning tillsammans med de berörda verksamheterna. Det underlag som finns är fullt realistiskt, fastslår Hans Rönnkvist.

Ytterligare upplysningar: Hans Rönnkvist, divisionschef Opererande specialiteter tel 0920-28 42 41 eller Per Fahlesson, länschef barnsjukvården, tel 070-368 25 03.