Air Tool Matic

Serv-Oil Mikro smörjning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:29 CET

Exempel på användningsområde:
Inom industrin använder man ofta för mycket dimsmörjolja till pneumatiska verktyg. Detta gör att dels arbetsmiljön blir full av oljedimma samt att det kan rinna olja på känsliga detaljer. Genom att installera en pulsstyrd oljepump till verktyget kan man se till att man ger verktyget RÄTT mängd med olja.
Pumpen kan monteras upp till 20 meter från verktyget och man leder oljan med en kappilärslang fram till verktyget. Detta gör att det inte blir några oljefickor som kan samlas i slangen som det kan bli med konventionell dimsmörjning.
Pumpen fungerar enligt följande:
Servo-Meter är en pulsaktiverad pump för minimalsmörjning inom industrin. Pulsen kan genereras från ett verktyg, PLC system eller en pneumatisk pulsgenerator. Har man för många pulser kan dessa minskas dels med att Justera oljevolymen i femtio steg eller med ett ställbart
räkneverk som tar var femte eller var tionde puls. Räkneverket kan användas flera på varandra vilket gör att man kan få pumpen att Slå var 5:e, 10:e 25:e, 50:e, 75:e, 100:e osv. puls. Detta gör att man får Rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats.
Pumpen finns i tre storlekar 1/2 (0,015 ml), 1 (0,030 ml) och 2 (0,060 ml). Pumpen tryckstegrar oljan i förhållandet 11:1 det vill säga är trycket 7bar. Blir oljetrycket ca 77bar. Detta medger att man kan transportera oljan i det 3.17mm 1/8” kapillärröret upp till 20meter.

För mer information kontakta:
Air Tool Matic AB
08-87 12 10
info@airtoolmatic.se
www.airtoolmatic.se

Air Tool Matic AB är ett litet Agenturföretag som tillhandahåller verktyg och tillbehör till tillverkande industri i norden. Vi levererar inte bara ett verktyg och tillbehör till våra kunder utan även en stor portion teknisk kompetens.

Vår målsättning är att vara:

– Lite bättre
– Lite trevligare
– Lite snabbare