Sundsvall Elnät

ServaNet gör rekordresultat för 2015 - Nu ökar anslutningstakten

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 07:38 CET

Fibernätsbolaget ServaNet gjorde 2015 sitt bästa år hittills med sju miljoner kronor i vinst. Bolaget överträffade därmed budgeten på 1,3 miljoner kronor. Resultatet innebär att bolaget nu kan öka anslutningstakten så att fler än tidigare år ska kunna få bredband i Västernorrlands- och Jämtlands län, där bolaget verkar.


 − Försäljningen har gått bra under året och vi gör vårt bästa resultat någonsin. Vi anslöt drygt 1 200 villakunder i våra två län, vilket också är det som har bidragit mest till det goda resultatet, säger marknadschef för ServaNet Magnus Söderlund.

Bolaget som till ytan är Sveriges största stadsnät återfinns idag i kommunerna; Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand i Västernorrland samt i Ragunda, Strömsund och Berg i Jämtland. Här är nu planen att 2016 ytterligare öka takten och fiberansluta omkring 2 000 villakunder, och därtill många företag och flerfamiljshus.


− Parallellt med fiberutbyggnaden på landsbygden så kikar vi på nya tekniker för kunna erbjuda mer stadsnära områden bredband eftersom vi ser en stor efterfrågan här. Många vill ha fiber och förstår vinsten med fiber i ett längre perspektiv. Våra resurser är väl avvägda och vi arbetar så effektivt som vi kan med både införsäljning och byggnation. Får man ett erbjudande om fiber i området är det därför viktigare nu än någonsin tidigare att man anmäler intresse och ber sina grannar om att göra detsamma, säger Magnus Söderlund.

Förutom ServaNets mer ordinära utbyggnadsplaner så har bolaget 160 miljoner kronor i EU-bidrag att hantera fram till år 2020 i båda länen, pengar som i första hand är avsedda för ortssammanbindande sträckor och för företag, men som även kommer att gynna byar längs med sträckorna.

 I samband med ett växande intresse på en större geografisk marknad så har bolaget flera nya strategier för att effektivisera, digitalisera och tydliggöra arbetet mot blivande och nuvarande kunder under 2016. Dessutom har bolaget anställt två lokala platschefer, en för området Ånge/Berg och en för Härnösand, båda med lokal förankring på orten. ServaNet har sedan tidigare lokalkontor för Sundsvall/Timrå samt för Ragunda/Strömsund.

− Vi ska vara det lokala fibernätet. Därför måste vi också finnas fysiskt i det geografiska området för att kunna göra nytta och veta om de specifika lokala förutsättningarna. Nu väntar ett spännande år, särskilt med tanke på det EU-projekt som drar igång där vi verkligen kan göra nytta på vägen mot regeringens bredbandsmål om att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020, säger vd för ServaNet Göran Sörell.


För mer information, kontakta:
Göran Sörell:
070-652 45 65.
Magnus Söderlund: 070-511 16 41.

ServaNet - Ditt lokala fibernät
Med ett öppet stadsnät i södra och mellersta Norrland levererar vi fibernät som möjliggör tjänster för internet, tv och telefoni med ljusets hastighet. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s till bostäder och företag. Tekniken är den senaste och borgar för en hög driftsäkerhet med liten risk för störningar, ett nät för framtiden där det inte finns några begränsningar för datatrafiken.I vårt öppna fibernät konkurrerar flera av Sveriges ledande leverantörer om att ge dig tjänster av högsta kvalitet.

ServaNet är ett bolag som ägs av ett antal kommuner och energibolag i södra och mellersta Norrland med huvudkontor i Sundsvall. Med över 13 000 anslutna till vårt fibernät av modernaste teknik är vi den största fiberleverantören i vårt område och ständigt under geografisk utveckling. Cirka 6 000 villor är anslutna till oss och antalet ökar med ungefär 500 per år. Målsättningen är att bli Sveriges till ytan största stadsnät.


Varför är fiber bra för dig?
Snabbhet – Den fiberteknik vi tillhandahåller har den snabbaste bandbredd som finns på marknaden.
Valfrihet – Vi har kabeln i marken men du väljer vilka av våra leverantör du vill ska leverera tjänsterna.
Säkerhet – Fibernät är mindre känsliga för störningar och ger en hög driftsäkerhet. ServaNet har en driftsäkerhet på 99,95 procent.
Klokhet – Att installera fiber är en investering för framtiden med krav på allt högre bandbreddsprestanda. Bor du i villa påverkas också marknadsvärdet positivt med fiber.