ServaNet

ServaNet växer i Jämtland och blir Sveriges till ytan största stadsnät

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 07:30 CEST

I början av veckan blev det klart med tre nya delägare till fibernätsföretaget ServaNet, som sedan tidigare har Sundsvall Elnät, Härnösand Energi & Miljö samt Ånge kommun som ägare. Det är kommunerna Ragunda och Strömsund samt elnätsföretaget BTEA (i Bergs kommun) i Jämtland som nu har bestämt sig för ett delägarskap, vilket gör ServaNet till det geografiskt största stadsnätet i Sverige. 

Det här innebär att ServaNet nu även kan erbjuda boende och verksamma i Ragunda, Berg och Strömsund möjligheter till fiberbredband för internet, tv och telefoni med hastigheter på upp till
1 000 Mbit/s.

För Strömsund som blir den största delägaren av de tre nya så betyder det här en hel del.

− Vi är en geografiskt mycket stor kommun som står inför stora utmaningar när det gäller bredbandsutbyggnad. Vi saknar dock egen kompetens för att lösa detta. Med delägarskapet i ServaNet har vi nu bra förutsättningar för att kunna möta Regeringens mål om att förse 90 procent av våra invånare med fiberbredband år 2020. Men då krävs även ett fortsatt tillräckligt statligt stöd för utbyggnad. Dessutom behöver vi kunna nyttja tidigare gjorda, offentligt finansierade infrastruktursatsningar på bredband, säger Anders Andersson kommunchef i Strömsunds kommun.

Det var i början av veckan som det slutgiltiga beslutet kom från Kommunfullmäktige i Sundsvall, vilket var det som fullbordade affären som sedan tidigare beslutats om i resterande kommuner - befintliga såväl som i nya.

− Det är bra att affären nu är verklighet. Nu har vi möjlighet att förse fler med internet, tv och telefoni via fiber vilket är en klar fördel för att människor på sikt ska kunna leva och verka, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden och i Sveriges inland. Att vi på kuppen blir Sveriges till ytan största stadsnät är en bonus och något som jag tror vi drar nytta av i framtiden, säger Göran Sörell vd för ServaNet.

Aktiefördelningen i procent:
Sundsvall Elnät: 69 %
Härnösand Energi & Miljö (HEMAB): 18 %
Ånge kommun: 5 %
Strömsunds kommun: 4 %
Ragunda kommun: 2 %
BTEA (elnätsföretaget i Bergs kommun): 2 %

För mer information, kontakta:
Vd ServaNet Göran Sörell: 070-652 45 65.
Kommunchef Strömsunds kommun Anders Andersson: 070-990 23 43. 

ServaNet - Ditt lokala fibernät
Med ett öppet stadsnät i södra och mellersta Norrland levererar vi fibernät som möjliggör tjänster för internet, tv och telefoni med ljusets hastighet. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s till bostäder och företag. Tekniken är den senaste och borgar för en hög driftsäkerhet med liten risk för störningar, ett nät för framtiden där det inte finns några begränsningar för datatrafiken.I vårt öppna fibernät konkurrerar flera av Sveriges ledande leverantörer om att ge dig tjänster av högsta kvalitet.

ServaNet är ett bolag som ägs av ett antal kommuner och energibolag i södra och mellersta Norrland med huvudkontor i Sundsvall. Med över 13 000 anslutna till vårt fibernät av modernaste teknik är vi den största fiberleverantören i vårt område och ständigt under geografisk utveckling. Cirka 6 000 villor är anslutna till oss och antalet ökar med ungefär 500 per år. Målsättningen är att bli Sveriges till ytan största stadsnät.

Varför är fiber bra för dig?
Snabbhet – Den fiberteknik vi tillhandahåller har den snabbaste bandbredd som finns på marknaden.
Valfrihet – Vi har kabeln i marken men du väljer vilka av våra leverantör du vill ska leverera tjänsterna.
Säkerhet – Fibernät är mindre känsliga för störningar och ger en hög driftsäkerhet. ServaNet har en driftsäkerhet på 99,95 procent.
Klokhet – Att installera fiber är en investering för framtiden med krav på allt högre bandbreddsprestanda. Bor du i villa påverkas också marknadsvärdet positivt med fiber.