Avfall Sverige

Service och bekvämlighet för hushållen också bäst för miljön

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 10:40 CET

– För att kunna öka återanvändningen och återvinningen ännu mer krävs att vi erbjuder medborgarna som ska göra en stor del av jobbet bekväma insamlingssystem och god service, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Fastighetsnära insamling är ett exempel på detta.

Kommunerna har i uppdrag att se till att hushållens avfall tas om hand och återvinns på bästa sätt i alla landets kommuner. På bästa sätt innebär att man ska göra detta på ett långsiktigt hållbart sätt, med största möjliga miljö- och samhällsnytta för ögonen. 

Avfall Sverige bjuder in till ett högaktuellt höstmöte för att diskutera och byta erfarenheter kring dagens och morgondagens utmaningar kring bekväma insamlingssystem. 

Lite av innehållet: 

  • Vad är fastighetsnära insamling? 
  • Hur omfattande är fastighetsnära insamling? 
  • Vilka nya system finns/håller på att utvecklas? 
  • Tillgänglighet och arbetsmiljöfrågor 
  • Kommunsamverkan och samarbete är en del av lösningen 
  • Goda exempel och framtida utmaningar ur fastighetsägarnas perspektiv 
  • Avfallspolitik och aktuella frågor 
  • Nya etappmål om textil i miljömålssystemet 

Läs mer i programmet:

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Kurser/Program131112_13.pdf

Var? Clarion Hotel, Stockholm 

När? 12-13 november 2013, kl 10 - 15

Vi vore tacksamma om ni meddelade ert deltagande till oss. 

Välkomna! 

För mer information och anmälan, kontakta: Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är expertorganisation för avfall och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Avfall Sverige representerar kommunmed-lemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.