HIPPOFEERDER™

Serviceavtal med PanMek – Hippofeeder™

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 08:36 CEST

Ett serviceavtal med PanMek - Hippofeeder kan tillgodose alla underhållsbehov.

Det faktum att kunden valt en foderautomatanläggning från PanMek – Hippofeeder™visar att den höga kvaliteten på våra produkter uppskattas. Hög kvalitet till ett kostnadsnivå som är överkommlig för de flesta.

För att säkerställa att foderautomatanläggningen alltid fungerar som förväntat erbjuder vi ett serviceavtal.

Tecknas ett serviceavtal med PanMek – Hippofeeder™ får du ökad säkerhet, lägre underhållskostnader och möjlighet att budgetera driftskostnaderna över anläggningens hela livslängd.

Service avtalet kan även tecknas och innefatta andra leverantörers foderautomater, stallinredning m.m.

Avtalet finns på web-butiken för beställning. http://panmekhippofeeder.noxshop.se

PanMek – Hippofeeder™ tillgodoser djurhållare med hjälpmedel för att kostnads effektivisera, tids effektivisera samt minska miljöpåverkan. Dessutom ge hästarna en lugnare miljö vid utfodring och minska stress. Utveckla nya produkter som kan påverka ovan nämnda faktorer som förbättrar branschen ekonomiskt och miljömässigt. Informera om vikten av att fodra på hästens villkor och därigenom minska stress för bland annat hästar samt miljö påverkan med effektiv utfodring.

Företaget skall rikta sig till alla typer av djurhållare så som hästar, grisar, får m.m.

Med våra foderautomater skall vi få en bättre miljö för både människor och djur.