Svensk Vattenavläsning AB

Servicemeddelaren – förbättrad avbrottsinformation

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 15:05 CEST

Alla kunder utsätts någon gång för ett avbrott i vattenleveransen. En akut händelse kan inträffa som innebär direkt fara. Ett planerat eller oplanerat avbrott medför att vattnet stängs av en tid för servicearbete. En vattenläcka när efterfrågan är som störst skulle kunna leda till att vattningsförbud behöver införas. I samtliga fall är det viktigt med ett effektivt informationsflöde till de berörda kunderna där de snabbt får information om det aktuella läget.  

Svensk Vattenavläsning AB senaste tillskott i produktportföljen, Servicemeddelaren hjälper kommuner och företag inom vattenbranschen att snabbt och enkelt sköta informationen till kunden oavsett om det är en akut händelse eller ett informationsutskick.  

Servicemeddelaren använder sig av samma kartsystem och koordinater som även finns i företagets andra tjänst Mätarbytaren, vilket gör urvalet enkelt oavsett om det är ett fåtal kunder eller större område som berörs, samtidigt som användarna lättare känner igen sig vilket underlättar hanteringen.

En av fördelarna med Servicemeddelaren är möjligheten till utskick både med SMS, e-post och traditionellt brev beroende på vad som är mest lämpligt i den aktuella situationen. SMS skickas ut till samtliga kunder som har ett registrerat telefonnummer på en adress inom det valda området. Kunder med endast fast telefoni får sitt SMS uppläst.

- Med vår tjänst Servicemeddelaren får kommuner och företag inom VA-sektorn ett kraftfullt verktyg att snabbt nå ut till sina kunder i pressade situationer. Eftersom de flesta idag har en mobiltelefon med sig blir genomslagskraften betydligt större än att enbart lägga ut informationen på sin hemsida eller i de sociala medierna där kunderna själva måste söka upp informationen säger Ulrik Magnusson, VD på Svensk Vattenavläsning AB.   


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulrik Magnusson, VD, 076-650 42 51, ulrik.magnusson@svaab.nu


Svensk Vattenavläsning AB | Tel: 035-777 79 88 | Tel: 076-650 42 51 | info@svaab.nu | Kontakta oss