ServiceNow

ServiceNow Enkät: 53 % av europeiska företag väljer nu molnet som standard för IT-projekt

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 10:28 CET

Molnföretaget ServiceNow (NYSE: NOW) släppte idag en ny rapport, “2016 Vändpunkt för molntjänster,”. Den visar att företagen nu har anammat och lever upp till hypen för molndata. Det kommer att medföra avgörande förändringar IT-avdelningarna när DevOps inverkan kommer att sprida sig i hela företaget.

För att få en bättre förståelse för antagandet, drivkrafterna och konsekvenserna av en allt mer molncentrerad värld har ServiceNow beställt en undersökning som frågade ut 1 850 chefer på mellannivå och uppåt. Det var en global undersökning som var jämnt fördelad mellan IT, verksamhetschefer samt utvecklings- och driftchefer (DevOps).

Undersökningen 2016 Vändpunkt för molntjänster gav tre betydelsefulla insikter från de 900 europeiska organisationer som deltog i undersökningen:

Företagens verkliga anammande av molnet har till slut börjat leva upp till hajpen för molntjänster

 • 53 procent av de tillfrågade sa att de skulle välja molnet – (SaaS) software as a service eller (PaaS) platform as a service - för nya affärsapplikationer som föredragen plattform framför lokala datacentra, jämfört med 52 procent globalt.
 • 76 procent sa att de skulle slutföra övergången inom två år (77 procent globalt).

 • “Molnet-först-satsningen är kärnan som möjliggör flexibilitet, snabbhet och skalbarhet när man gör nya framsteg i dagens hårt konkurrensutsatta affärsvärld. Det är en tydlig övergång från IT-tjänster i traditionella datacenter till molntjänster, men det får långtgående konsekvenser – en övergång bort från att fokusera resurser, kompetens och budgets på infrastruktur i back-end till att skapa ett serviceorienterat företag” uppgav Anna Lämber, Manager, ServiceNow.

  DevOps drev förändringen mot en molnet-först-värld

  • Nästan varje tillfrågad (93 procent) uppgav sig vara involverad på något sätt i DevOps-rörelsen, en filosofi med sitt ursprung inom agil systemutveckling. Målet för DevOps är att driva på det snabba skapandet och hostingen av nya appar och tjänster. Traditionellt har det varit lite interaktion mellan IT och utvecklare men DevOps-rörelsen har nu som mål att upprätta ett tidigt och frekvent samarbete mellan dessa grupper.
  • En stor majoritet (74 procent) sade att framväxten av DevOps är en viktig faktor som driver på övergången till molnet-först, jämfört med 76 procent globalt. En utökning av utvecklingskedjan sätter press på hur företag implementerar nya applikationer. DevOps belyser vilka flaskhalsar som uppstår vid hosting av appar på en företagsägd infrastruktur. Molnet är det bästa sättet att snabbt lägga till nya intäktsdrivande appar för att öka företagets tillväxt.

  • “Molnet är inget nytt så varför är det först nu, 2016, som företaget har börjat prioritera molnet? Svaret är framväxten av DevOps ” uppger Anna Lämber. “DevOps såg tidigt att molndata kunde lösa många problem som de brottades med och DevOps ”vi kan”-anda - med hjälp av molnet- spred sig i hela företaget.”

   En molnet-först-värld kräver ny IT-kompetens

   • Mer än 8 av 10 (83 procent) av de företag som slutfört övergången till en molnet-först-modell sa att deras nuvarande IT-personal saknade den kompetens som krävdes för att hjälpa dem att genomföra övergången (89 procent globalt).
    • 76 procent sade att övergången till molnet faktiskt ökat ITs relevans för företaget (72 procent globalt).
     • 64 procent sade att IT kommer att vara helt oundgängligt i framtiden (68 procent globalt).

     • “Under övergången till molnet-först ser det mörkt ut för IT om inget ändras”, uppger Lämber. Vi tror att detta är ett gyllene tillfälle för visionära IT-organisationer som kan bli strategiska partners i företaget under denna övergång till molnet-först.”
      Övergången till molnet-först har en rad sannolika följder för IT-avdelningarna:
     • 1.Överblick och kostnadsprognoser för IT kan försvåras: Enligt alla som svarat på undersökningen var de två högsta prioriteterna vid övergången till molnet:
      • 2.Tillväxten av DevOps betyder att en större del av företaget blir verksamt i ITs bakgård: IT-grupper kommer att se fler affärsdataprojekt dyka upp underifrån och kommer att behöva förse affärsdivisionerna med bättre programmeringsverktyg. Samtidigt måste de behålla kontrollen över sin omgivning i företaget - vad gäller säkerhet och efterlevnad. De kommer att behöva delegera utveckling till en växande grupp anställda med DevOps kompetens.
      • 3.Molntillväxt betyder att molnet breder ut sig: Införandet av mer flexibla riktlinjer för hantering av molnet och bästa praxis kommer att bli viktiga. Företagen får fler leverantörer av olika slag att ha att göra med, leverantörer som kommer och går oftare än de kanske har varit vana vid. Det betyder att Service Integration And Management (SIAM) och hanteringen av leverantörer blir allt viktigare. 

I undersökningsrapporten kan man läsa om fem steg som hjälper IT-teamen i övergången från att bygga till att förmedla tjänster.

Om undersökningen

ServiceNow anlitade ReRez Research i Dallas, Texas för att kartlägga större organisationer i USA, Storbritannien, Australien, Singapore, Tyskland, Frankrike och Nederländerna under augusti 2016. Enkäten inkluderade 1 850 högre chefer sammanlagt, jämnt fördelade mellan IT-, DevOps- och divisionschefer. Urvalet inkluderade 900 respondenter i ledande ställning inom organisationer från hela Europa och jämnt fördelade mellan IT, DevOps och affärsdivisioner.

Presskontakt för frågor och om undersökningen önskas:

Andreas Wadensten

0709-77 90 90

andreas.wadensten@time.se

Om ServiceNow

ServiceNow ändrar hur folk arbetar. Med en serviceorientering inriktad på verksamheter, uppgifter och processer som upptar det vardagliga arbetslivet hjälper vi det moderna företaget att drivas snabbare och vara mer skalbart än någonsin förr. Kunderna använder vår servicemodell för att definiera, strukturera och automatisera arbetsflödet, avlägsna beroendet av e-post och kalkylblad för att omvandla företagets leverans och ledning av tjänster. ServiceNow möjliggör serviceledning för varje avdelning inom företaget inklusive kundtjänst, IT, personalavdelning, fastighetsavdelning, fältarbete med mera. Vi levererar en ‘ljuset avslaget, ljusets hastighet’ upplevelse genom vårt företagsmoln – byggt för att hantera allt som en service. För att få reda på hur, kan du besöka www.servicenow.com.

###

ServiceNow och ServiceNow-logotypen är registrerade varumärken för ServiceNow, Inc. Alla andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken, som tillhör sina respektive innehavare.