ServiceNow

ServiceNow förvandlar kundservice

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 11:55 CEST

Nytt program löser problem snabbare genom att koppla samman avdelningar, system och arbetsflöden

ServiceNow (NYSE: NOW), molnföretaget, presenterade idag ett nytt program som ansluter avdelningar, system och arbetsflöden för att förändra sättet organisationer hanterar kundservice. ServiceNows Customer Service Management använder en strukturerad, sluten process för att diagnostisera och åtgärda orsaken till kundens frågor.

Fler och fler företag tillhandahåller en blandning av uppkopplade produkter och tjänster. En tillverkare av till exempel medicinsk utrustning måste underhålla sin utrustning på sjukhus. De övervakar dem i realtid, tar emot aviseringar om funktionsfel och levererar proaktivt underhåll utifrån operativa mätetal och avtalsförpliktelser. När problem uppstår kräver en lösning samarbete och samordning mellan kundservice, teknik, verksamheten, fälttjänst och andra avdelningar.

"Traditionella kundserviceverktyg blir otillräckliga allt eftersom produkter och tjänster sammanlöper," sade Abhijit Mitra, chef för produktledningen, Customer Service Management, ServiceNow "Att överträffa kundens förväntningar kräver mer än att bara reagera på inkommande samtal. Det är en nödvändighet att överbrygga klyftan mellan engagemang och problemlösning. Att leverera bra service är ett lagarbete i en digitalt kopplad serviceekonomi."

ServiceNow tillämpar sina branschledande tjänsthanteringsförmågor till kundtjänst för att överbrygga serviceklyftan. Till skillnad från traditionella CRM-produkter som stannar vid kundens engagemang anknyter Customer Service Management relevanta personer, system och processer som krävs för att säkerställa en bra serviceupplevelse för kunden. Nettoeffekten är en minskning av samtalsvolymer, lägre kostnader och högre kundtillfredsställelsepoäng. Konkret kan organisationer: 


Lösa kundens problem snabbt och proaktivt: Ansluta kundtjänstteam till andra avdelningar för att förkorta tiden det tar att identifiera och åtgärda problemens grundorsak.

  • Besök ServiceNows forum för att lära dig mer om Customer Service Management och få kontakt med experter och Service Matters-bloggen för perspektiv på nyheterna.
  • Kör vår demo för att se hur Customer Service Management kan vara till hjälp.


  Om ServiceNow

  ServiceNow förändrar sättet människor arbetar på. Med en tjänsteorienterad inriktning på de aktiviteter, uppdrag och processer som arbetsdagen består av hjälper vi det moderna företaget att fungera snabbare och få bättre skalbarhet. Kunder använder vår servicemodell för att fastställa, strukturera och automatisera arbetsflödet, göra sig av med beroendet av e-post och kalkylprogram för att omvandla leveransen och hanteringen av tjänster för företaget. ServiceNow levererar servicehantering till företagets alla avdelningar inklusive IT, personalavdelning, anläggningshantering, fälttjänster och annat. Vi levererar en alltid-på-upplevelse med ljusets hastighet via vårt företagsmoln – byggd för att hantera allt som en tjänst. Besök www.servicenow.com om du vill veta mer.

  ServiceNow och ServiceNow-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ServiceNow, Inc. Alla andra varumärkes- och produktnamn är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

  Presskontakt:

  Andreas Wadensten

  andreas.wadensten@time.se 

  ServiceNow förändrar sättet människor arbetar på. Med en tjänsteorienterad inriktning på de aktiviteter, uppdrag och processer som arbetsdagen består av hjälper vi det moderna företaget att fungera snabbare och få bättre skalbarhet. Kunder använder vår servicemodell för att fastställa, strukturera och automatisera arbetsflödet, göra sig av med beroendet av e-post och kalkylprogram för att omvandla leveransen och hanteringen av tjänster för företaget. ServiceNow levererar servicehantering till företagets alla avdelningar inklusive IT, personalavdelning, anläggningshantering, fälttjänster och annat. Vi levererar en alltid-på-upplevelse med ljusets hastighet via vårt företagsmoln – byggd för att hantera allt som en tjänst. Besök www.servicenow.com om du vill veta mer.

  ServiceNow och ServiceNow-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ServiceNow, Inc. Alla andra varumärkes- och produktnamn är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.