Europaparlamentet

Sessionsöversikt 13-16 november 2006, Strasbourg

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 17:31 CET

Plenarsammanträdet 13-16 november

Novembersammanträdet i Strasbourg kommer att domineras av Europaparlamentets andra och som det ser ut sista behandling av tjänstedirektivet onsdagen den 15 november. Revisionsrätten och ombudsmannens årsrapporter för 2005 kommer att behandlas och kommissionen ska presentera sitt arbetsprogram för 2007. En rad miljöärenden som bl.a. berör Östersjön, en muntlig fråga om spel och vadslagning behandlas, och Georgiens och Qatars statschefer besöker Europaparlamentet.

Måndagens möte inleds med en årsrapport för 2006 om euroområdet (García-Margallo y Marfil), följt av ett betänkande av Jan Andersson om Europeiskt system för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros). Inrättandet av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter debatteras utifrån ett betänkande av Bachelot-Narquin.

Kommissionen ska göra ett uttalande om det omfattande elavbrottet i Tyskland. Sedan följer en gemensam debatt om den marina miljön (Lienemann och Kušķis) och en annan om direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och EJFLU (Goepel och Mulder).

Kulturutskottet avslutar på kvällen sin första behandling på utskottsnivå av det nya direktivet om sändningsverksamhet för television (f.d. Television utan gränser) (Hieronymi).

På tisdagen görs en presentation av revisionsrättens årsrapport för 2005. Sedan behandlas bl.a. kvicksilverinnehållande mätinstrument (Sornosa Martínez) och en muntlig fråga om spel och sportvadslagning på den inre marknaden.

Kommissionen gör ett uttalande om EU:s allmänna preferenssystem och klockan tolv hålls ett högtidligt möte i kammaren med Georgiens president Mikhaïl Saakachvili.

Bland de betänkanden som röstas kan nämnas två om avtal EG-Kanada och EGT- USA på utbildningsområdet (Descamps), mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (Tannock), samt gemenskapsbidrag till förmån för fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn (Lewandowski).

På eftermiddagen debatteras kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007.

Det är på onsdagen som debatten och omröstningen om tjänstedirektivet (Gebhardt) äger rum. Allt talar för att ärendet avslutas med denna andra behandling av Europaparlamentet. Klockan tolv hålls ett högtidligt möte med Qatars statschef schejk Hamad bin Khalifa al Thani.

På eftermiddagen gör rådet och kommissionen uttalanden om situationen i Gaza, följt av en muntlig fråga om europeiska initiativ på området för civilskydd, uttalanden av rådet och kommissionen om ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter, samt om biologiska vapen, klusterbomber och konventionella vapen. Senare på dagen debatteras Wogaus betänkande om tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin och en Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen (Stubb). Kvinnoutskottet vill utifrån ett betänkande av Gomes debattera kvinnlig representation i den internationella politiken. Kampen mot människohandeln - integrerat tillvägagångssätt ska också debatteras och FN:s konvention mot korruption. Ett initiativbetänkande som kräver mer samordnad lagstiftning om arv och testamente (Gargani) debatteras också.

På torsdagen debatteras ombudsmannens årsrapport 2005 (Schwab) och kommissionens vitbok om EU: s kommunikationspolitik (Herrero-Tejedor). På eftermiddagen debatteras allvarliga fall av kränkningar av mänskliga rättigheter i Etiopien, Bangladesh och Iran.

Ref.: 20061106BRI12349
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)

Helle Larssen
Redaktion & Information
Telefonnummer : (32-2) 28 43411
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu