Europaparlamentet

Sessionsöversikt 29-30 november 2006, Bryssel

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:16 CET

Plenarsammanträde 29-30 november

En ny diskussion om Europas framtid, Bulgariens och Rumäniens förestående anslutning, toppmötet EU-Ryssland, det slutgiltiga antagandet av unionens sjunde ramprogram för forskning och funktionshindrade personers situation i EU står bl.a. på dagordningen för Europaparlamentets möte i Bryssel den 29-30 november 2006 då också internationella aidsdagen kommer att uppmärksammas.

En ny debatt om Europas framtid, den här gången med Irlands premiärminister Bertie Ahern, inleder plenarsammanträdet den 29 november. Ahern är nummer två i den serie som inleddes i juni i år då Belgiens premiärminister Guy Verhoftstadt som den första premiärministern debatterade unionens framtid tillsammans med ledamöterna. Därefter ska rådet och kommissionen göra uttalande om resultaten från toppmötet mellan Europeiska unionen och Ryssland. Parlamentet ska vidare debattera sina två sista betänkanden inför Bulgariens (Van Orden) och Rumäniens (Moscovici) anslutning till EU den 1 januari 2007.

Utifrån ett betänkande av Flautre och McMillan-Scott debatteras sedan det europeiska finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i världen, samt Bachelots-Narquins betänkande om den europeiska globalsierngsfonden.

Merparten av kvällen är sedan vikt åt parlamentets andrabehandling av EU:s sjunde ramprogram för forskning teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (Buzek som huvudföredragande).

Sent på kvällen behandlas Hasse Ferreiras betänkande om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar och kommissionen gör ett uttalande om patienters rättigheter inom Europeiska unionen.

På torsdagen gör kommissionen en dag före internationella aidsdagen den 1 december ett uttalande om sjukdomen. Parlamentet debatterar sedan Lynnes betänkande om funktionshindrade personers situation i den utvidgade Europeiska unionen och den europeiska handlingsplanen 2006-2007, samt ett betänkande av del Castillo Vera om företagaranda och tillväxt. På omröstningslistan återfinns en resolution som följer upp debatten i september om området för frihet, säkerhet och rättvisa.

Ref.: 20061122BRI00176
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)

Helle Larssen
Redaktion & Information
Telefonnummer : (32-2) 28 43411
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu