Folke Bernadotteakademin

SEVEN - myndighetschefer på teaterscen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:20 CET

Inbjudan till konferens om fred, kvinnor och säkerhet

För att uppmärksamma att det är 10 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 bjuder Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen, Sida,  Kvinna till Kvinna samt Riksteatern tillsammans med Utrikesdepartementet in till ett evenemang om kvinnor, fred och säkerhet.

Dokumentärpjäsen SEVEN inleder konferensen. Pjäsen lyfter fram sju olika kvinnors erfarenheter och engagemang för kvinnors deltagande i fred- och säkerhetsrelaterade processer.  Rollerna läses av chefer från de myndigheter och organisationer som står bakom konferensen. Efter pjäsen följer diskussion och middagsbuffé. Två av kvinnorna som pjäsen baseras på, Inez Mc Cormack och Marina Piskalova-Parker, deltar dessutom i seminariet och den efterföljande diskussionen. På plats finns också Ruth Caesar från Liberia och Suzan Wasuk från södra Sudan.

 Fokus för konferensen ligger på kvinnors aktörskap för fred och säkerhet.  Att öka antalet kvinnor i internationella insatser och framhäva betydelsen av kvinnors konfliktförebyggande arbete står i fokus, liksom att erkänna kvinnor som direkta aktörer i krig och konflikter.

Syftet med konferensen är att engagera ledande befattningshavare från myndigheter kring kvinnors aktörskap i konfliktsituationer. Hur kan svenska aktörer utveckla sitt samarbete för att på bästa sätt stödja och stärka kvinnors aktörskap och därmed också minska kvinnors utsatthet.  Denna konferens är en av flera arrangemang som svenska myndigheter står bakom i syfte att förbättra implementeringen av resolution 1325.

 För mer information och anmälan, kontakta: gabriela.elroy@folkebernadotteacademy.se eller informationschef Marianne Kihlberg, 070 618 2301, marianne.kihlberg@folkebernadotteacademy.se

 

Folke Bernadotteakademin är en myndighet för internationella fredsinsatser. Tillsammans med svenska och internationella partners verkar vi för framgångsrika insatser med personal, utbildning, forskning och utveckling. Vi arbetar med att förebygga konflikter och bidrar till återuppbyggnad. Vi erbjuder också en mötesplats för freds- och försoningsprocesser.