Previa

Sex av tio anställda är överviktiga

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 08:40 CEST

57 procent av de anställda är överviktiga, med ett BMI på över 25. Och hela 14 procent har ett så högt BMI att de lider av fetma. Det visar en ny undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra, där 70 000 anställda hos arbetsgivare runt om i landet har blivit vägda och mätta.

BMI står för Body Mass Index, och anger relationen mellan vikt och längd. Enligt WHO innebär ett BMI på över 25 att man är överviktig, och ett BMI på över 30 indikerar fetma. Previas nya undersökning bland anställda i hela landet visar att sex av tio, 57 procent, är överviktiga. Undersökningen visar också att en av tio svenskar har en stillasittande fritid.

– En person som lider av fetma riskerar att få allvarliga följdsjukdomar. Man presterar också sämre på arbetet och har ofta högre sjukfrånvaro än en normalviktig person. Därför ligger det i arbetsgivarens intresse att stödja personalen när det gäller bra kost- och motionsvanor, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ansvarig på Previa.

Gränsvärdena för BMI ska ses som riktmärken och gäller för vuxna personer med normal muskelmassa.

– Att ha ett BMI på mellan 25 och 30 behöver inte vara farligt för hälsan, men det bör ses som en varningsklocka för att det är dags att se över sina levnadsvanor. Detta gäller framförallt för personer som har bukfetma, vilket vi vet innebär en ökad hälsorisk, säger Urban Svensson.

Statistiken kommer från en undersökning där hälsoföretaget Previa har kartlagt hälsan hos närmare 70 000 personer mellan 2007 och april 2010. De personer som ingått i undersökningen har blivit mätta och vägda. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, motionsvanor, psykosocial status och matvanor.


Så kan arbetsgivare främja hälsa hos personalen:

1. Ta fram en långsiktig hälsostrategi.
Börja med att genomföra en nollmätning av hälsan hos de anställda.

2. Utbilda cheferna.  Cheferna är viktiga förebilder i ett företag och behöver ofta utbildas i hälso- och arbetsmiljöfrågor.

3. Utse hälsoinspiratörer. En förändring i attityder till levnadsvanor måste komma inifrån företaget. Genom att utse och utbilda hälsoinspiratörer bland personalen ökar chanserna till förändring.  

4. Följa upp hälsoarbetet. Gör noggranna uppföljningar både av de personer som erbjudits särskilda insatser och av hälsoarbetet i stort. 

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 900 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 839 miljoner kronor under 2009. Läs mer på www.previa.se