Previa

Sex av tio har bra kontakt med chefen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:38 CET

64 procent av de anställda uppger att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Men bara var femte anställd, 18 procent, upplever att de har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Det visar en ny undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra.

En stor majoritet, 64 procent, av de anställda i Sverige anser att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Endast 7 procent uppger att de har dålig kontakt med sin chef. Sju av tio medarbetare, 72 procent, trivs bra med sitt arbete och nästan lika många, 70 procent, uppger att samarbetet och gemenskapen i det egna teamet eller den egna enheten är bra.

– Det är glädjande att många har en bra kontakt med sin chef och att många trivs på sin arbetsplats. Goda relationer till arbetskamrater och ledning är en viktig grund för att kunna göra ett bra arbete, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Däremot anser endast 18 procent att möjligheterna till kompetensutveckling är mycket goda. Drygt var sjunde anställd, 15 procent, uppger att de har dåliga möjligheter till kompetensutveckling i sitt arbete.

– Arbetsgivare och anställda har ett gemensamt intresse i att medarbetarna utvecklas på jobbet. Kompetensutveckling leder till förbättrade resultat och bidrar till en attraktiv arbetsplats, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.

Statistiken kommer från en undersökning där hälsoföretaget Previa årligen kartlägger hälsan hos anställda hos arbetsgivare runt om i landet. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, motionsvanor, psykosocial status och matvanor. Frågorna om psykosocial arbetsmiljö besvarades 2008 av 20 100 personer.


Fem tips till arbetsgivaren för ökad trivsel på arbetsplatsen
1. Tydliga mål. Det ska inte råda någon tvekan om vad organisationen vill uppnå, och hur varje medarbetare kan bidra.
2. Skapa delaktighet. Få medarbetarna delaktiga i beslut och ta vara på deras idéer.
3. Skapa utrymme för misstag. Driv ut rädslan ur organisationen genom att inte bestraffa beslut som visar sig vara felaktiga.
4. Lär av varandra. Uppmuntra kunskapsöverföring inom organisationen. Det är nästan gratis, och oerhört värdefullt.
5. Rekrytera rätt kompetens. Att vara rätt person på rätt plats skapar motivation.


För mer information:
Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig, Previa: 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se

Per Larsson, beteendevetare och beteendevetenskapligt ledningsansvarig, Previa: 070-233 33 84, per.larsson@previa.se

Katrin Malm, marknads- och informationschef, Previa: 08-627 43 00, 070-646 10 90 katrin.malm@previa.se


Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 000 arbetsgivare med 914 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 885 miljoner kronor under 2008. Läs mer på www.previa.se