Fiskeriverket

Sex fiskefria områden införs inom fyra år

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:33 CET

Senast 2010 ska Fiskeriverket införa sex fiskefria områden, tre i Östersjön och tre i Västerhavet. Uppdraget kommer från den avgående regeringen. Fiskeförbud kommer att gälla allt fiske i områdena, året om, och både kust- och utsjöområden kan bli aktuella.


Syftet är bland annat att bygga upp ett varierat bestånd, minska risken för en kollaps och att vara referensområde för forskning. Under hösten kommer Fiskeriverket att bjuda in alla berörda intressegrupper till regionala möten på både öst- och västkusten. Därefter tar man ställning till vilka områden som utses. Stor vikt kommer att läggas vid att förankra förslagen lokalt.

Läs mer om uppdraget (pdf på 87 kB): http://www.fiskeriverket.se/aktuellt/sidor_pdf/fiskefria.pdf