Borås Stad

Sex gånger pengarna facit för Medarbetarcentrum

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 10:00 CET

För varje satsad krona har kommunerna fått sex kronor tillbaka. Det är ett facit som Medarbetarcentrum kan peka på efter fem års verksamhet.

Drygt 1 100 medarbetare har haft personliga samtal om sitt arbetsliv hos Medarbetarcentrum. Av dem har 429 förändrat sin situation genom att byta arbetsuppgifter eller arbetsgivare.

Medarbetarcentrum Sjuhärad är ett unikt, framgångsrikt och lönsamt samarbete mellan Sjuhärads kommuner, som har lett till stöd från europeiska socialfonden.

Medarbetarcentrum Sjuhärad är öppet för alla tillsvidare anställda i medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Medarbetarcentrum är en stödresurs för medarbetare och chefer.

När Medarbetarcentrum nu "fyller fem år" visar personalekonomiska beräkningar att medlemskommunerna fått sex kronor tillbaka av varje krona de satsat i samarbetet. Siffran bygger på analyser av personer som fått någon förändring i sitt arbetsliv genom Medarbetarcentrum.

Uppemot hälften av de medarbetare som kommit till Medarbetarcentrum för personliga samtal har kunnat förändra sin situation. Det är 429 personer som bytt arbetsuppgifter eller arbetsplats inom sin kommun, bytt till en annan kommun eller till en arbetsgivare utanför det kommunala, eller som börjat studera.

Målet för Medarbetarcentrum är att medverka till en sund, frivillig och lönsam personalrörlighet, till gagn för trivsel och hälsa. Redskap är bl.a. intern jobbförmedling, jobbväxling, reflekterande samtal, livs- och karriärplanering och uppföljning av personalrörlighet.

Nytt i höst hos femåringen Medarbetarcentrum är att man fått EU-pengar för att utveckla en ny ledarskapsmodell, det hälsofrämjande ledarskapet. Projektet som kallas Sjuhäradsmodellen sker bl.a. i samarbete med forskare från Mittuniversitetet.

Mer information lämnas av verksamhetschef Claes-Göran Bertilsson på Medarbetarcentrum, tfn 033-430 10 08 eller 0705-48 09 53.