Kulturrådet

​Fem kreativa platser i Skåne får stöd av Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:58 CET

Kroksbäck och Holma är två av platserna i Malmö som får stöd genom Kulturrådets nya satsning Kreativa platser. Sammanlagt får 27 platser i hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där också Statens konstråd ingår.

– Delaktighet och engagemang är nyckelord, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. Tanken är att människor ska få inflytande över konsten och kulturen i sin egen närmiljö, att äga sitt rum.

Projekten bygger på samarbeten mellan organisationer, ofta mindre föreningar tillsammans med någon etablerad institution.

Ett exempel i Malmö är projektet Släpp loss kulturen i Kroksbäck och Holma.

Där vill man att de boendes egna berättelser får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns, stärker självförtroende och deltagande och uppmuntra att våga och vilja ta plats på kulturscenen. Partner är bland andra Flamman Ungdomens hus, Teater inSite, Malecon Music och MKB Fastigheter

Också Malmöbaserade Kulturhuset Trean får stöd. Projektet syftar till att samla verksamma goda krafter till aktiviteter och därigenom göra så att fler deltar i kultur som håller kvalitet i processer och resultat. Det sker genom att utmana unga att formulera sig i skrift, tal, ton och rörelse. Projektet ska också jobba med modeller för mentorskap och handledning av professionella kulturaktörer. Partner är Rörelsen Gatans röst och ansikte, Arrangörsskolan, Södra Community, ABF Malmö och Media Avenue Öresund.

– Många projekt handlar om att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon Strömberg, handläggare på Kulturrådet. Det kan ske genom publika evenemang, nätverksträffar, experimentella workshops, festivaler, mentorskap etc.

Intresset för att söka bidraget har varit rekordstort. Över 200 ansökningar har kommit in till Kulturrådet. Drygt 750 föreningar, organisationer återfinns i de olika partnerskapen. 80 kommuner och samtliga län finns representerade bland ansökningarna.

Läs mer
Bidrag, Kreativa platser
Beskrivning av beviljade projekt

Bakgrund
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016–2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet. Projekten utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. Kreativa platser handlar om är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. De boende ska därför vara med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Stödet är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen. Satsningen har föregåtts av omvärldsbevakning och inspiration från liknande projekt internationellt. En särskild inspiratör är Creative People and Places som Arts Council, England står bakom.

Ytterligare information
Simon Strömberg
Handläggare
Telefon 08 519 264 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon 08 519 264 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se