Sundsvalls kommun

Sex lindar och en alm tas bort i parken vid Kulturmagasinet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 10:22 CEST

Måndagen den 6 maj kommer stadsbyggnadskontoret att ta ner flera träd inför upprustningen av parken utanför Kulturmagasinet.

Två av träden har dålig kronbyggnad vilket skulle kunna innebära en säkerhetsrisk i framtiden. De träd som tas ned ersätts av nya träd. Fyra av de träd som tas ned skapar en ljusare plats. Detta innebär att de träd som finns kvar får mer utrymme. Sex lindar kommer att återplanteras i parken. Dels för att återskapa den allé som funnits tidigare, dels för att ersätta de träd som är i sämre skick.

Den stora almen vid Kulturmagasinets entré tas ned för att skapa en öppen plats som tydliggör entrén. Det blir även möjligt att vistas på torgytan framför entrén när almen försvinner. I och med att almen tas ned skapas även en bättre koppling mellan den östra och den västra delen av parken.

Stadsbyggnadskontoret ombesörjer säkerheten i parken i samband med trädfällningen och besökande till Kulturmagasinet kommer att kunna ta sig till platsen precis som vanligt.

Upprustningen av parken är den del av projektet Sundsvalls vardagsrum

För att stärka besöksnäringen och utveckla trivseln och tryggheten i Stenstan utvecklar vi Sundsvalls vardagsrum för att bli mer attraktivt och lättillgängligt. Vi kommer också att arbeta för att få fler sammanhängande gröna stråk i centrala Sundsvall.

Kontakt:
Stefan Näslund, projektledare
Telefon: 060-19 12 78, 070-343 51 82