Eskilstuna kommun

Sex miljoner till Eskilstunas gymnasieskolor

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 16:17 CET

Eskilstuna kommunala gymnasier har tilldelats cirka 6 miljoner kronor i statsbidrag av Skolverket för att utveckla sin verksamhet under 2016.

Pengarna är riktade till yrkesutbildningarna och introduktionsprogrammen.


Skolverket fördelar statliga anslag för att vidareutveckla kvaliteten på vissa utvalda områden inom gymnasieskolan via riktade statsbidrag. Kommunerna kan söka dessa genom att beskriva planerade utvecklingsområden på de olika skolenheterna och utifrån ansökningarna fördelas sedan pengarna till de kommuner som bedöms ha den inriktning på utvecklinsarbetet som bäst motsvarar kriterierna för bidraget.


Det första statsbidraget får Eskilstuna kommunala gymnasieskola för att utveckla kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet på yrkesprogrammen, det vill säga den tid som yrkeseleverna gör sin praktiska del av utbildningen på en arbetsplats.

- Vi har en vikande trend när det gäller antalet sökande till yrkesprogrammen i Sverige och dessa medel är ett välkommet tillskott till verksamheterna för att göra den delen av utbildningarna ännu bättre, säger gymnasiechefen Karin Holmberg Lundin.

- Trots att våra yrkesutbildningar på gymnasiet i Eskilstuna visar utmärkta resultat i förhållande till rikets är det allt färre elever som söker dessa program. Genom att stärka den arbetsplatsförlagda delen av utbildningarna har vi större möjligheter att vända den trenden, fortsätter hon.


Det andra bidraget är riktat till Introduktionsprogrammets Yrkesintroduktion. Där går elever som efter grundskolan inte är behöriga till de nationella yrkesprogrammen.

Yrkesintroduktionen ser olika ut beroende på vilket yrkesprogram det riktar sig emot och målet för utbildningen är först och främst att göra eleverna behöriga till ett nationellt program eller att öka möjligheten till anställningsbarhet för denna kategori av elever. Statsbidraget kommer möjliggöra kvalitetssatsningar på Yrkesintroduktionen på de kommunala enheterna för att motverka risken för utanförskapet för dessa elever.

- Vi måste fortsätta vår ständiga strävan till förbättring av förutsättningarna för studier eller arbete för eleverna på Yrkesintroduktionen och tack vare statsbidraget, som vi fått i hårdkonkurrens, kan vi nu göra strategiska satsningar, sammanfattar Karin Holmberg Lundin.


Kontaktpersoner:

Gymnasiechef Karin Holmberg Lundin 070-0866483

Gymnasiestrateg Mart Saamel 070-0862911

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.