Västtrafik

Sex nya stationsvärdar hjälper resenärerna i Borås

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:17 CET

Nu har Västtrafik sex stationsvärdar på plats på Södra torget och Borås Resecentrum. Syftet är att göra resan enklare för den som vill ha hjälp. På så sätt får olika grupper bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken i Borås tätort.

De sex stationsvärdarna är uniformerade så att de är lätta att känna igen både för bussförare och resenärer. Stationsvärdarna har flera arbetsuppgifter. Det handlar främst om att hjälpa resenärer med byten mellan olika linjer, att ge information om resvägar och att assistera med av- och påstigning. Hjälpen är till för äldre och funktionshindrade, men också för övriga resenärer, till exempel med barnvagn eller mycket bagage. En prioriterad grupp är de synsvaga som kommer att erbjudas ledsagarservice.
- På detta sätt kan vi hjälpa ovana och osäkra resenärer att börja åka. Många som idag åker färdtjänst kan också de börja åka kollektivt, säger Jan Svendsen, projektansvarig på Västtrafik.

Projektet pågår under två år och är ett samarbete mellan Västtrafik och Vägverket. Stationsvärdarna finns tills vidare på plats vardagar mellan klockan 8.00 och 17.00.

Presskontakt:
Kristian Ördell, informationsansvarig Sjuhäradsområdet, tel. 070-622 57 80

För mer information kontakta:
Jan Svendsen, projektansvarig, tel. 070-999 66 72
Kerstin Andersson, sektionschef Vägverket, 031-63 50 09

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.