Vänsterpartiet

Sex partier i gemensam motion: Utred avvisningen av Agiza och El Zari

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 16:31 CEST

Ledamöter från samtliga riksdagspartier utom socialdemokraterna kräver i en motion att avvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed El Zari ska granskas av en internationell utredning under ledning av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

-Sveriges, Egyptens och USA:s regeringars handlingar och ansvar måste utredas på ett opartiskt sätt, säger Alice Åström, riksdagsledamot (v). Vi måste fastställa var ansvaret ligger för kränkningarna av männens mänskliga rättigheter.

I motionen så kräver undertecknarna även att en nationell oberoende utredning ska få möjlighet att värdera den information som fanns i fallen Agiza och El Zari, för att på så sätt se om det fanns tillräckliga skäl att undanta dem från rätten att överklaga ett beslut om avvisning enligt artikel 13 i Europakonventionen.

Idag vilar beslutet att avvisa asylsökande som anses utgöra en nationell säkerhetsrisk enbart hos regeringen, efter rekommendationer från Säkerhetspolisen. Utlänningslagen ger också möjlighet till avvisning om det annars kan störa internationella relationer. Om avvisning sker enligt denna paragraf kan den enskilde inte överklaga beslutet.

Bakom motionen står Alice Åström (v), Gustav Fridolin (mp), Erik Ullenhag (fp), Rosita Runegrund (kd), Margareta Andersson (c) och Tobias Billström (m).

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Alice Åström, riksdagsledamot, 0705-30 42 91
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10