Huddinge kommun - politik

Sex partier i koalition för Huddinges framtid!

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:49 CEST

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har nu enats om hur den parlamentariska situationen i Huddinge ska hanteras.

Partierna har inlett förhandlingar för att bilda en koalition som ska styra Huddinge de kommande
fyra åren. Partierna är med sina 29 mandat i kommunfullmäktige större än det rödgröna blocket som samlar 27 mandat. Sverigedemokraterna har efter valet fem mandat. Huddinge kommun kommer således att styras av en minoritetskoalition med samma parlamentariska läge som råder i ett stort antal kommuner i landet.

De fyra partierna i opposition har vart och ett en vågmästarroll i kommunfullmäktige. Den nya koalitionen sträcker nu ut handen för samarbete med i första hand Socialdemokraterna och Miljöpartiet i de frågor där det finns en samsyn i Huddinges utveckling och öppnar för ett givande och tagande.

– Den nya koalitionen är den som har bäst möjlighet att få igenom sin politik i kommunfullmäktige. Vi förutsätter också att Socialdemokraterna i Huddinge håller fast vid sin politik gällande viktiga utvecklingsfrågor för kommunen och att vi där också fortsättningsvis har samsyn. Likaså finns det
många enskilda sakfrågor där vi bör kunna komma överens med Miljöpartiet. Dock är skillnaderna för stora för en regelrätt koalition, skriver gruppledarna för de sex partierna i ett gemensamt uttalande.

Vi tar den vilja som S och Mp har gett uttryck för om att komma överens över blockgränserna på allvar och öppnar på detta sätt upp för ett sådant samarbete i viktiga sakfrågor för Huddinges framtid.

Daniel Dronjak Nordqvist, gruppledare (M)

Malin Danielsson, gruppledare (FP)

Christian Ottosson, gruppledare (C)

Katharina Wallenborg, gruppledare (DP)

Tomas Hansson, gruppledare (KD)

Lars Björkman, gruppledare (HP)