Riksdagen

Sex partier överens om mottagandet av ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 18:04 CET

Kommunerna har brustit i sitt ansvar att ta emot barn som kommer till Sverige utan anhöriga. Det skriver Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet i en gemensam reservation till socialförsäkringsutskottets budgetbetänkande inom området invandrare och flyktingar.

Partierna skriver i betänkandet att det är socialtjänsterna i kommunerna som ska ha huvudansvaret för att ge barnen bästa möjliga omhändertagande. Migrationsverket ska, enligt partierna, enbart ansvara för att utreda barnens asylskäl. Partierna vill att barnen inom 24 timmar ska få en särskild företrädare. De sex partierna anser att socialtjänsten tidigt bör ta ställning till om barnet ska placeras i familjehem. Partierna vill att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med ett sådant förslag.

Dessutom vill partierna att Migrationsverket ska kunna sluta avtal med kommuner om att de ska ta emot barn som kommer ensamma till Sverige. Även på den här punkten ska regeringen komma tillbaka till riksdagen med ett förslag.

Socialdemokraterna anser att regeringen redan nu arbetar med att förbättra mottagandet av de ensamkommande barnen. Partiet framhåller vikten av och utgår från att frågorna skyndsamt får en bra lösning.

Riksdagen debatterar ärendet imorgon den 4 december.

För mer information ring föredragande i socialförsäkringsutskottet Kari Hasselberg, tfn 08-786 58 97.

Förarbeten:
Regeringens budgetproposition 2003/04:1 utgiftsområde 8
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SfU2 Invandrare och flyktingar

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000