Luftfartsverket, LFV

Sex procent fler valde flyget under juli

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 14:46 CEST

LFVs trafiksstatistik: 2 258 300 passagerare flög från LFVs flygplatser under juli 2007. Det är en ökning med sex procent, jämfört med samma månad förra året. Utrikes ökade med fyra procent till 1 576 400 och inrikes ökade med tio procent till 681 900 passagerare.

– Den kraftiga ökningen av antalet inrikespassagerare beror främst på ett ökat utbud på de mindre och medelstora flygplatserna under sommaren, säger LFVs marknadsdirektör Dan Lundvall. Det har lett till att flera av dessa flygplatser har haft tvåsiffriga procentökningar i juli, jämfört med förra året. Men volymerna är fortfarande små.

Under juli ökade Stockholm-Bromma med 25 procent och Malmö Airport med sju, jämfört med samma månad förra året. På Stockholm-Arlanda var ökningen fem procent och på Göteborg-Landvetter två.

Totalt för perioden januari-juli 2007 ökade antalet passagerare på LFVs flygplatser med en procent, jämfört med samma period förra året. Utrikespassagerarna ökade med fyra procent, medan inrikes minskade med två procent.

Antalet landningar ökade med fem procent i juli, jämfört med samma månad förra året. Utrikes ökade med två och inrikes med nio procent. Ackumulerat för perioden januari-juli 2007 minskade landningarna med tre procent.

För ytterligare kommentarer, kontakta LFVs marknadsdirektör Dan Lundvall, telefon 0708-44 06 09, eller Birgitta Svärd, telefon 011-19 23 00 eller 0733-23 23 00.

LFV
LFV Koncerninformation
www.lfv.se