Fiskeriverket

Sex trålare i Västerhavet ska skrotas

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 13:06 CET

Fiskeriverket har beviljat totalt 18 miljoner kronor i skrotningsbidrag för sex stycken trålfartyg. Fem av de aktuella fartygen har hemmahamn i Västra Götaland och ett har hemmahamn i Halland.

Besluten är första delen i en skrotningskampanj för att minska fiskeflottan i Västerhavet. Bidraget, som kommer att betalas ut till fartygsägarna efter att skrotningen är genomförd, är på mellan 675 000 och 4 700 000 kr. Nivån har fastställts genom förhandlingar mellan Fiskeriverket och fartygsägarna.

Kostnadseffektiv minskning

Fartygen som nu ska skrotas är mellan 14 och 19 meter långa. Fiskeriverkets utgångsbud i förhandlingarna med fartygsägarna har baserats på fartygens tonnage och även på deras torskfångster under de senaste två åren.

– Vi prioriterar att få bästa möjliga kostnadseffektivitet när vi minskar den totala fiskekapaciteten med hjälp av ett sådant här bidrag, och därför för vi en förhandling med fartygsägarna om summan, säger Inger Dahlgren, tillförordnad avdelningschef på Fiskeriverket.

Förhandlingar fortsätter

45 ansökningar om skrotning har kommit in till Fiskeriverket i samband med kampanjen för Västerhavet. Av dessa har 18 tidigare avslagits på grund av att fartygen inte uppfyllde de kriterier som fanns för bidraget. En ansökan har avskrivits.

– De här sex fartygsägarna har varit beredda att skrota sina båtar nu för den summa vi erbjudit, säger Inger Dahlgren. Vi för fortfarande diskussioner om ett 20-tal fartyg i den pågående kampanjen, och arbetar vidare mot vårt långsiktiga mål att minska flottans storlek för att minska trycket på fiskbestånden.

Skrotningsbidraget består av EU-medel från Europeiska fiskerifonden och av nationella medel. Sverige har främst riktat in skrotningsbidraget på att minska trålfisket efter torsk i både Västerhavet och Östersjön. Fiskeriverkets långsiktiga mål är att minska trålflottan i Västerhavet med 40 procent fram till och med år 2015.


För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Inger Dahlgren, tf avdelningschef, tfn 031-743 03 15,
0706-24 03 15
David Bennsten, handläggare strukturstödsenheten,
tfn 031-743 04 31

Om du önskar ändra dina inställningar eller säga upp din prenumeration, klicka här.

Om du har problem med att läsa denna e-post, så kan du hitta en kopia under adressen:
http://aktuellt.fiskeriverket.se/
Newsletter.asp?Id=527


Fiskeriverket, Box 423, 401 26 Göteborg
Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Tel: 031-743 03 00 | Fax: 031-743 04 44
e-post: fiskeriverket@fiskeriverket.se