Sveriges Radio

Sex uruppföranden av radioegen konst i Nya P2

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 15:07 CEST

Stjärneborg, Det levande minnet, Isnot -fantasieggande titlar på tre av de sex hörspel, som nu uruppförs i Nya P2. De timslånga programmen sänds måndagar kl 21.00 i P2 Live: Nu! med början 3 april. De består av hörspelen, men innehåller också intervjuer med författarna och tonsättarna bakom verken.

Sex tonsättare och lika många författare fick i uppdrag av Sveriges Radio P2 och
Radioteatern att skapa sex hörspel, tänkta att uruppföras i radio. Resultatet har blivit radioegen konst, där tonsättaren och författaren har arbetat tillsammans och haft tillgång till Radiokören, Sveriges Radios Symfoniorkester, inspelningsstudior och teknik.
- Vi har unika möjligheter på Sveriges Radio, säger producenten Stefan Holmström, det skulle vara omöjligt för konstnärerna att få tillgång till denna typ av ensembler och den kvalificerade teknik vi har om inte vi stod för beställningarna.
Med radioegen konst menas bland annat att verken inte kan framföras live av musiker på en scen.
- Visst skulle man kunna spela upp dem i högtalare i en salong, säger Stefan Holmström, men de är tänkta för en intimare situation - som radiolyssnare kan man ju vara ensam i rummet.
Sveriges Radio P2 beställer varje år mellan 10 och 15 verk av olika slag av svenska tonsättare.
- Det är ett sätt att bidra till att hålla musiklivet levande, säger Stefan Holmström. Vi har en lång tradition på det området och när det gäller radioegen konst, så belönades det till exempel med ett hedersomnämnande i Prix Italia till Sten Hansson förra året för hans verk Ränn Sten, också det ett beställningsverk från Sveriges Radio.

De sex hörspelen:
3 april: Stjärneborg
Musik: Staffan Mossenmark. Text: Alexandra Coelho Ahndoril

10 april: ”A Mind Alive/Elävän mieli/Det levande sinnet”.
Musik: Victoria Borisova-Ollas. Text: Pentti Saaritsa

17 april: Hittekvinnan
Musik: Paula af Malmborg. Text: Kerstin Thorvall

24 april: Isnot
Musik: Folke Rabe. Text Björner Torsson

1 maj: Tidsgömmor
Musik: Ylva Q Arkvik. Text: Eva Runefelt

8 maj: Ingen får tro att allt är någons fel
Musik: Jesper Nordin. Text: Märta Tikkanen

För mer information, kontakta
Kajsa Hallhagen, pressinformatör tel 08-784 71 52 eller 0708-538 407
Stefan Holmström, producent tel 08-784 18 69 eller 070-366 18 69

Bilder:
Staffan Mossenmark och Alexandra Coelho Ahndoril Foto: Stina Gullander/SR
http://www.sr.se/press/bildmapp/146336_110_170.jpg

Stefan Holmström. Foto: Johan Ljungström/SR
http://www.sr.se/press/bildmapp/50688_130_154.jpg