Sveriges Annonsörer

Sexistisk reklam bekämpas mest effektivt med självreglering

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 12:15 CEST

Veronica Palm (S) vill än en gång blåsa liv i idén om att lagstifta bort sexistisk och könsdiskriminerande reklam. Något hon lovar att genomföra om Socialdemokraterna vinner valet i höst. Ett på alla sätt dåligt alternativ till den rådande självreglering vi har, anser intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Veronica Palm säger i en artikel i Aftonbladet den 20 maj 2014 att branschen lyckats ”så där” med sitt uppdrag att självsanera sexistisk och könsdiskriminerande reklam. Men detta menar Sveriges Annonsörer är helt fel, och säger att det är tack vare ambitiösa program för självreglering, som vi i Sverige har ovanligt lite sexistisk eller könsstereotyp reklam jämfört med de flesta andra länder.

2009 lanserades Reklamombudsmannen (RO) på uppdrag av Sveriges Annonsörer. En stiftelse vars uppgift är att granska och bedöma anmälningar om reklam som upplevs stötande, kränkande eller könsdiskriminerande. Under 2013 inkom 650 anmälningar till RO, majoriteten från privatpersoner. RO hanterar samtliga enskilda anmälningar och detta görs dessutom inom loppet av tre månader.

– Om våra politiker börjar förbjuda reklam som de inte gillar skulle vi definitivt ha ett demokratiproblem. Att driva dessa ärenden i domstolarna skulle vara oerhört tidskrävande och vilka skattefinansierade instanser skulle bekosta alla dessa ärenden? säger Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Mer snabbfotat i RO än i domstolarna
Ett ärende i RO hanteras som regel inom tre månader, något som i domstol troligen skulle ta långt mer än ett år att avgöra. Att låta Konsumentverket hantera 650 anmälningar med nuvarande organisation och uppdrag skulle inte vara hanterbart.

Bättre representation i RO än i domstolarna
RO finansieras av näringslivet själva och består av representanter från såväl det svenska näringslivet som från domstol, Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen i Stockholm.

Alliansregeringen har tidigare gjort tummen ner för ensamutredarens förslag att lagstifta mot könsdiskriminerade reklam av flera skäl. Dels för att ett förbud innebär ändringar i den svenska grundlagen när det gäller yttrandefrihet, dels för att näringslivet valde att lansera RO.

Nu i valtider blossar debatten åter upp och blir till en valfråga.

– I din jakt på billigt valfläsk uppvisar du Veronica Palm, en häpnadsväckande okunnighet i sakfrågorna. Och riskerar därmed att riva ner de skyddsmurar som under många år byggts upp genom frivilliga insatser. Läs på innan du sprider fler oansvariga dumheter till allmänheten, säger Anders Ericson.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 år i höst och är världens äldsta och största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se