Statsrådsberedningen

Sexköpslag införs i Finland

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 12:14 CEST

Arbetsgruppen för människohandel överlämnade på torsdagen en rapport till Finlands justitieminister Johannes Koskinen som innebär att köp av sexuella tjänster i Finland kommer att kriminaliseras. Därmed följer Finland Sveriges exempel och blir troligtvis det andra landet i Europa som inför förbudet. Diskussionen har pågått i Finland sedan Sverige införde en sådan lag 1999.

- Det är mycket glädjande att höra att Finland nu tycks välja samma väg som Sverige i denna fråga. Vi har medvetet från svensk sida arbetat för detta. För oss är det viktigt att vi är flera länder som gemensamt arbetar med andra lösningar än att legalisera prostitution. Legalisering är inget alternativ. Erfarenheterna från andra länder visar att det snarare ökar prostitutionen, säger Margareta Winberg.

Enligt undersökningarna har prostitution och koppleri ständigt ökat i Finland. Praktiskt taget hela verksamheten i branschen är under kontroll av brottsliga grupperingar som styrs från Estland och Ryssland. De har delat upp de finska städerna och områdena mellan varandra och intresseområdena bevakas noggrant och med hjälp av våld. Enligt undersökningarna tjänar hallickarna i Finland totalt 100-200 miljoner euro i ren vinst per år. Arbetsgruppens förslag berör genomförandet av FN:s protokoll med ändringar i kopplerilagstiftningen samt ett införande av ett nytt människohandelsbrott.

Justitieminister Thomas Bodström tog upp frågan om handel med kvinnor och prostitution som första punkt under det nordiska justitieministermötet i Saltsjöbaden i förra veckan. Både prostitution och efterfrågan av sexuella tjänster har minskat i Sverige sedan sexköpslagen infördes, något som också inneburit att människohandeln minskat. Bodström framhöll vid mötet även det normbildande i en kriminalisering.

Maria Danielsson
T.f. Pressekreterare
08-405 48 19
070-571 04 17

Dina Evenéus
Politiskt sakkunnig
08-405 48 20
070-642 21 21