Lifecap AB

Sexlivet påverkas negativt av ångestmedicin.

Pressmeddelande   •   Dec 31, 2015 08:00 CET

Åsa Nilsson, Leg sjuksköterska och kognitiv coach menar att personal inom sjukvården ofta missar en viktig aspekt vid medicinering av ångestrelaterade problem. Det är inte ovanligt att intresset för sex minskar drastiskt som en bieffekt av medicinen som skrivs ut för att mildra ångest. Det pratas sällan om de negativa effekter på patienternas intima relationer som kan bli följden av medicinering mot ångest. 

Åsa menar att det går att komma tillrätta med ångest med hjälp av kostnadseffektiv kognitiv terapi via nätet (KBT) för att hantera ångest, ibland kan det vara värdefullt att komplettera med hypnos för att komma tillrätta med det underliggande problemet. Åsa medicinerade själv mot ångest under åtta år, idag är hon helt medicinfri sedan några år tillbaka. Hon lever ett fritt liv som inte begränsas av rädslan för att ångesten ska bryta ut, och hjälper idag andra som sitter fast i medicinering på det sätt som hon själv tidigare gjorde. Åsa har gjort sig känd i Roslagen för att kunna hjälpa till med den här typen av problematik och erbjuder idag E-terapi i samarbete med Lifecap för att kunna hjälpa fler och till lägre priser.

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap